Ekspordi Akadeemia hooaeg 2010/2011

Seminarihooajal 2010/2011 toimunud Ekspordi Akadeemia seminarisari hõlmas hulga edukale ettevõtjale vajalikke teemasid:

Lisaks toimusid ka välisvisiidid ning kodumaised ettevõtete külastused.

Visiit Soome:
Fiskars, Fazer, Paulig ning soome ettevõtlusorganisatsioonid: Helsingi Kaubandus-Tööstuskoda, FinPro ning EASi Helsingi esindus

Visiit Rootsi: H&M; General Electric ja Absolut

Visiit Eestis: Bellus, Viru Keemia Grupp, Silmet, Kodumaja, A le Coq ning Tartu Teaduspark

Tallinna õppepäev: Seminaril esinesid Kredex, Swedbank, Arengufond ning EAS. Lisaks külastati ettevõtteid Tallink ning Baltika.


Täpsemalt seminaridest

Osterwalder: Business Canvas - avaseminar

Avaseminar viidi läbi loengu ja grupitöö vormis. Sissejuhatuses tutvustas koolitaja Alexander Osterwalder kõigepealt ennast ja siis ka oma firma välja antud raamatut „Business Model Generation“. Seejärel kõneles Osterwalder ärimudeli ajaloost, sisust ja olulisusest.


Väärtuspakkumine

Juhan Bernadt ja Jakob Saks
(Ekspordi Akadeemia konsultandid ja pikaajalise rahvusvahelise kogemusega ekspordivaldkonna eksperdid) rõhutasid ettevõtjatele vajadust hakata uut moodi mõtlema, et minna klassikaliselt brändingult üle modernsetele turgudele. Oluline on keskenduda kliendi vajadustele, mitte konkurentidele – siis on võimalik minna tegevustega õiges suunas.

J. Margus Klaar (brändingagentuuri Brand Manual asutaja ja partner) rääkis, mida tähendab bränd ja bränding.

Karin Vene (kommunikatsioonibüroo Jugaste, Liiva ja Seimann tegevjuht) vastas küsimusele „Kuidas pakkuda kõrge lisandväärtusega teenust?“

Juhan Peedimaa (Ecoprindi juhatuse esimees) tegi ettekande teemal „Väikese jalajäljega trükikoda,“ keskendudes rohelise trükise lool.

Sven Puusepp (rohelise turunduse agentuuri GreenGreen asutaja)
rääkis oma ettekandes, kuidas oma tegevuses rohelist mõtteviisi kasutada.


Kliendid

Maaja Vadi (Tartu Ülikooli Majandusteaduskonna Ettevõttemajanduse instituudi juhataja) ettekanne käsitles klientide mõistmisel turu-uuringutele alternatiivset vaatlusmeetodit.

Margus Rennel (Rakvere Lihakombinaat) andis ülevaate oma kogemustest eksportimisel. Mille põhjal saada aru kuhu, kuidas ja mida müüa?

Agu Uudelepp (Meta Advisory Group) rääkis sümbolite tähendusest ja mõjust klientidele ning sellest, kuidas ettevõtja seda teadmist ära saab kasutada.

Kalev Petti (Faktum & Ariko) kõneles turu-uuringute ja kliendiuuringute erinevusest.

Lauri Ilison (OKIA) tutvustas oma kogemust klientidele lähenemisel ning rääkis Eestit tutvustavast internetikeskkonnast www.tutvustaeestit.eas.ee.


Kanal

LeeAnne Haworth (L. Haworth Consulting) rääkis sellest, kuidas valida õige sihtturg ning luua seal toimiv ja efektiivne müügivõrk ning mida peab selle protsessi juures silmas pidama. Samuti andis ta ka ülevaate sellest, kuidas leida õiged partnerid sihtturul, et turule edukalt ning võimalikult väheste tõrgetega siseneda.

Robin Gurney (Altex Marketing) viis läbi praktilise töötoa internetiturundusest/-müügist. Kuidas kasutada internetiturunduse võimalusi, kuidas läheneda kliendile läbi interneti ja teha oma toode/teenus atraktiivseks ning usaldusväärseks.

Inese Andersone (GatewayBaltic) andis ülevaate, kuidas arukalt eksportida ning millised etapid tuleb sihtturu valikul ja sisenemisel läbida.

Paul Kleiby (Network Logistics), kes oli ka seminari peaesineja tegi ettekande kanalitest kui eristumisvõimalusest ning erinevatest kanalite kasutamise viisidest ning vahenditest. Lisaks kõneles Kleiby tänapäeva trendidest ning nende muutumisest ajas ning tulevikuvõimalustest, kuidas vältida raskusi kanali valimisel ning kanalite logistilistest eripäradest, konkurentsieelisest ning selle kujundamisest.

Nn „praktikute kogemusmoodulis“ jagasid oma ekspordialaseid kogemusi Aleksandr Štšekotin Eesti Postist ning Andre Abner Uniprint/Unipressis. Eesti Posti esindaja ettekanne oli suunatud spetsiifilisele valdkonnale ning erinevatele kanalivõimalustele. Uniprinti esindaja rääkis trükitööstuse võimalustest kanalite leidmisel ning oma kogemustest selles vallas.


Millist suhtlust kliendid ootavad

Jan Vistisen (Branding Estonia OÜ) tutvustas Tallinna Lennujaamas olevat Eesti Ekspokeskust, mis pakub võimalust ettevõtjatel oma tooteid püsinäitusel eksponeerida ning vahendab nende toodete vastu huvi tundnud firmade kontakte. Samuti rääkis ta Eesti ekspordiarengust üldiselt.

Kristi Liiva ja Karin Vene (kommunikatsioonibüroo Jugaste, Liiva ja Seimann) loengu esimese osa jooksul kaardistati kohalolnute kommunikatsiooniprobleemid ning tutvustati kommunikatsiooni tööriistakasti. Loengu teises osas viidi läbi töötuba, kus püüti konkreetsetele probleemidele lahendused leida.

Laurent Demaret (Complus Consulting OÜ) rääkis kultuuriliste erinevuste mõistmise olulisusest välisturgudele minemisel.

Tippjuhtide seminari sisustas Rootsi rahvusvaheliselt tunnustatud kliendisuhete spetsialist Magnus Westerberg. Westberg kõneles personaalse suhtlemise olulisusest, erinevate kliendiprogrammide kasutamisest ning viis läbi ka aktiivset osalemist leidnud töötoa.


Edukas ja efektiivne mainekujundus

Tony Aperia (Nordic Brand Academy partner) käsitles brändi ja mainekujundust kui ettevõtte lubadust tarbijale, mida peab täitma iga töötaja. Aperia käsitles ka sotsiaalse ettevõtluse mõju ettevõtte mainele ning olulisi komponente, mida tuleb mainekujundusel arvestada ning mida tarbija ootab.


Trendid

Magnus Lindkvist (Pattern Recognition asutaja ja tegevjuht) selgitas erinevaid trendide liigitusi (lühiajaline kuni väga pikaajaline) ning milliste valdkondade puhul, millist liigitust kasutatakse. Rohkete näidete abil tõi ta kümme vihjet, mille kasutamisel mõistetakse trende paremini.


Efektiivsed võimalused kulude optimeerimiseks

Keith Burton (PERA Innovation Network)
, kes on suurte kogemustega lean productioni ekspert tegi ettekande kulude optimeerimisest ja lean productionist.

Sven Papp (Raidla Lejins & Norcous) ja Jüri Sakkeus (KPMG) rääkisid möödunud kriisist ja selle ajal tehtud kulusid kokkuhoidvatest lahendustest. Lepingud, tarnijatega suhtlemine jms on selles esitluses märksõnaks.

Jaan Uustalu (Wahquist) andis oma ettevõtte lean productioni näitest ning selle juurutamisest ja seonduvatest probleemidest.

Andreas Meister (Swedbank) rääkis keerukatest finantsolukordadest ja nende vältimisest. Swedbanki kõrgendatud äririski juhtimise divisjoni osakonna otsustest ning valikutest ja ka soovitustest ettevõtjatele, eesmärgiga vältida keerukaid finantsolukordi, mis võivad lõppkokkuvõttes väga kalliks minna.


Võtmetegevused ärimudeli efektiivseks toimimiseks

Märt Aab (Baltika) rääkis keskastme juhtidele sisseostust, ning Baltika erinevatest hangetest, positiivsetest ja negatiivsetest aspektidest. Lisaks andis Aab ülevaate allhanke valikutest, selle võimalustest ja ainuvõimalustest.

Mattias Mustoneni (Swedbank) ettekanne puudutas operational excellence’i (protsesside täiustamine), mille abil saab ettevõte oma funktsioneerimise edukamalt käima panna.
 
Martin Länts (Lux Express AS) ja Sven Aulik (Oskando OÜ) edukate praktikutena tõid kuulajatele näiteid ja esitlesid kogemusi rahvusvahelisest müügivõrgust ning selle juhtimisest oma ettevõtetes. Samuti andsid nad konkreetseid ja kasulikke näpunäited ettevõtjatele, kes kaaluvad ekspordi alustamist uues sihtriigis.

Ingrid Kormik (Baltika Grupp AS sisseostujuht) kõneles tippjuhtide seminaril sisseostust ja selle viisidest ja juhtimisest.

Kaur Lohk (Tallinna Teaduspargist Tehnopol) tegi ettekande ettevõtte rahvusvahelistumisest ja sellest, millal on õige aeg välja suunduda.

Raul Järve (Swedbank) rääkis tippjuhtide seminaril operational excellence’ist, keskendudes peamiselt selle visiooni edasiandmisele.


Efektiivse koostöö kasumlikkus

Toomas Kuuda (Kaubanduskoja Pärnu esinduse juht, Pärnu Puiduklastri eestvedaja) rääkis klastritest nii teoreetilisest vaatenurgast kui ka praktilistest kogemustest. Samuti andis ta ülevaate Pärnu puiduklastri käivitamisest.

Ott Lumi ja Andreas Kaju (Meta Advisory Groupi partnerid) tegid ettekande sellest, miks ja kuidas suhelda otsustajatega avalikus sektoris.

Dan Berglund (Smart Media Solutions, tegevjuht Rootsist), kes oli ka seminari peaesineja kõneles teemal „Imaginary Organisation, IO“. (IO on süsteem, kus ettevõtte määrab väärtused ning protsessid, aga partnerid, kes protsesse läbi viivad, tegutsevad väljaspool ettevõtte juriidilist keha.

Jüri Jõema (ITL tegevjuht) rääkis koostööst Eesti IKT klastris.
 

  
Smart Media Solutionsi tegevjuht Dan Berglund loengut pidamas   

 

Õppereisid

Soome õppereis

Esimene kokkusaamine toimus Helsingi piirkonna Kaubandus-Tööstuskojas, kus juhatuse liige Maija Kärkas tegi sisutiheda ettekande sealse Koja võimalustest ning panusest sealsesse ärikeskkonda.

Finpros oli osalejatel võimalus kuulata Soome Top10 tippjuhtide hulka kuuluva Kari Häyrineni (Finpro tegevjuht) ettekannet Finpro tegemistest, samuti tekkis elav arutelu osalejate ning esineja vahel.

EASi Soome esinduse külastusel oli suurim lisaväärtus (peale majaekskursiooni ja lähema tutvumise EASi esindajatega) advokaat Kalle Pedaku ettekanne juriidilistest aspektidest kohalikus ärikeskkonnas. Toimus vabas vormis arutelu ning mitmed osalejad said vastused oma küsimustele, mis olid tihti äärmiselt spetsiifilised ning juriidilised komplitseeritud.

Külastati ka Fiskarsi kontserni, kus avalike suhete juht Taina Grönqvist andis ülevaate kontsernist ning tutvustas ka Arabia portselani brändi tootmist.

Pauligi kontserni külastuse käigus tegi Anita Laxen (kommunikatsiooni asepresident) hea ülevaate kontserni brändidest ning eksporditurust ning valikutest. Lisaks oli võimalik tutvuda modernse ning huvitava tehasehoonega.

Fazeri kontserni külastuse jooksul oli üks huvitavamaid tootmisega tutvumine. Suure plussi andis maineka eksportija tootmisega tutvumisele eesti keelt kõnelev kontserni esindaja. Tänu Tanja Paahtiole (avalike suhete koordinaator) oli osalejatel võimalik tutvuda filmimaterjaliga kontserni ajaloost ning tulevikust ning eestikeelse giidiga ringi liikuda.


Rootsi õppereis

Ettevõttes H&M (Hennes&Mauritz AB) võttis osalejad vastu Helena Helmersson (korporatiivsuhete direktor), kes tutvustas Corporate Social Responsibility programmi ning ettevõtte suunda tegeleda jätkusuutliku moega. Arutleti ka ettevõtte eesmärkide saavutamise viise.

General Electricus rääkis Põhjamaade regiooni direktor Hans Enocsson osalejatele Economation programmist ja selle juurutamisest, mis on olnud korporatsiooni eesmärk nii kliendisuhetes kui ka tootearenduses. Kohtumisest jäi kõlama kliendi äri mõistmine ja klientidega arenduskulude jagamine kui võtmetegur.

Absolut ABs võttis osalejad vastu firma üks asepresidente Peeter Luksepp ning rääkis firma brändist ning rahvusvahelisest edukusest. Tarbijate tundmine, strateegia järgimine, kvaliteet, süstemaatilisus ning julgus teha uusi, erinevaid asju ja pikaajalisus selles oleksid need mis seda külastust kõige paremini illustreeriks.

Ümarlaud visiidil Rootsi

Tallinna õppepäev

EASi juhatuse liige Maria Alajõe ettekanne andis ülevaate erinevatest EASi toetustest ning nende tingimustest. Arutelu käigus selgus, et EASi kui organisatsiooni toetused ning abistamisvõime vääriks võib-olla suuremat ning põhjalikumat kajastamist.

KredExi ettevõtlus- ja ekspordidivisjoni juht Lehar Kütt ning juhatuse esimees Meelis Tambla rääkisid KredExi krediidikindlustusest ning organisatsiooni olemusest ja erinevatest finantseerimistest

Arengufondist esines arenguseire divisioni juht Kitty Kubo, kes andis ülevaate organisatsiooni tegemistest ning ekspordi arendamisest, venture capitalist ning selle tööpõhimõttest.

Swedbanki väikeettevõtete valdkonnajuht Priit Lopsik esines ettekandega pankade rahastamisvõimalustest ning erinevustest võrreldes eelmiste kriisiaastatega.

Baltika Grupis andis grupi tegemistest, olemusest ning eksporturust ülevaate jaekaubandusdivisjoni direktriss Maire Milder. Ta kõneles ka erinevate brändide juhtimisest ning nende omavahelise konkureerimise vältimisest, eksportturgudest ning nende bürokraatlikest ja logistilistest komplikatsioonidest. Lisaks räägiti rahvusvahelise brändi loomisest ning selle hoidmisest ja turustamisest.

Tallink Grupis tutvustas turundusjuht Peter Roose ettevõtte olemust ning arengut. Muuhulgas kõneles ta ka eduka välisturule sisenemise strateegiast ning taktikast.


Eesti õppereis: Ida- Virumaa ja Tartu

Bellus Fruniture OÜ tegevjuht Rolf Relander andis ülevaate firma tegevusest ja tegemistest.

Viru Keemia Grupis
toimus ekskursioon ettevõtte mastaapsel territooriumil. Tutvuti ka uue vastvalminud (2010) tehasega ning peale seda esitles turundusdirektor Aalis Tepper Viru Keemia Grupi (VKG) eksporti, olemust, tulevikuvisiooni.

Silmet ASi kommertsdirektor Tiit Vau andis osalejatele ülevaate Silmeti spetsiifikast ning samuti tutvustati tehast.

Toomas Noorem ning Henri Hanson Tartu Teaduspargist tegid ettekande Teaduspargi olemusest ning võimalustest ettevõtete abistamisel.

Kodumaja AS juhatuse esimees Lembit Lump tutvustas ettevõtte kaasaegset tehast ning rääkis ka Kodumaja kriisiaja üleelamisplaanist.

A. LeCoqis andis ekspordijuht Ranno Treial ülevaate äärmiselt tundliku turuvaldkonna (alkoholi) ekspordisituatsiooni, presenteerides plusse ning miinuseid. Osalejatele tutvustati ka tehast.