Eesti Kaubandus-Tööstuskoja töötajad


 


 
Mait Palts
Peadirektor
E-post: Mait dot Palts[at]koda dot ee
Tel: +372 604 0060
 Epp Joala
Kommunikatsioonijuht
E-post: Epp dot Joala[at]koda dot ee
Tel: +372 604 0065
Mob: +372 5302 0231

 

Poliitikakujundamise ja õigusosakond


Marko Udras
Poliitikakujundamise ja õigusosakonna juhataja

E-post: Marko dot Udras[at]koda dot ee
Tel: +372 604 0070
 

 • Kaubanduskoja majanduspoliitiliste seisukohtade ettevalmistamine.
 • Liikmete konsulteerimine üld- ja üksikküsimustes s.h äriõigus, tööõigus, võlaõigus, keskkonnaõigus.
 • Lepingute koostamine.
 • Võrdlevate õiguslike arvamuste koostamine.

Reet Teder
Poliitikanõunik

E-post: Reet.Teder[at]koda.ee
Tel: +372 604 0060
 

 • Kaubanduskoja esindaja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees.
 • Osalemine majanduspoliitiliste seisukohtade kujundamisel.

Kristina Jerjomina
Jurist

E-post: Kristina dot Jerjomina[at]koda dot ee
Tel: +372 604 0072
 

 • Kaubanduskoja majanduspoliitiliste seisukohtade ettevalmistamine.
 • Liikmete konsulteerimine üld- ja üksikküsimustes s.h äriõigus, tööõigus, võlaõigus, keskkonnaõigus.
 • Lepingute koostamine.
 • Võrdlevate õiguslike arvamuste koostamine.

Kadi Laanemäe
Jurist


E-post: Kadi dot Laanemae[at]koda dot ee
Tel: +372 604 0071
 


 • Kaubanduskoja majanduspoliitiliste seisukohtade ettevalmistamine.
 • Liikmete konsulteerimine üld- ja üksikküsimustes s.h äriõigus, tööõigus, võlaõigus, keskkonnaõigus.
 • Lepingute koostamine.
 • Võrdlevate õiguslike arvamuste koostamine.

Debbie-Triin Napits
Arbitraažikohtu sekretär

E-post: Debbie-Triin dot Napits[at]koda dot ee
Tel: +372 604 0069
 

 • Arbitraažikohtu sekretär.
 • Hagiavalduste vastuvõtt.
 • Informatsioon Arbitraažikohtu, arbitraažimenetluse ja arbitraažiklauslite kohta.

Liisi Hansen
Ettevõtlikkuse valdkonna projektijuht

E-post: Liisi dot Hansen[at]koda dot ee
Tel: +372 604 0084
 

 • Hariduse- ja noortevaldkonnaga seotud tegevused.
 • Koostöövõrgustiku Ettevõtlikkuse edendamiseks tegevuste koordineerimine.
 • Ettevõtlikkust ja ettevõtlusõpet väärtustavad tegevused.

Kadi Vellner

Ettevõtlikkuse valdkonna assistent
(lapsehoolduspuhkusel)
 

 

Teenuste osakond

 


Piret Potisepp

Teenuste osakonna juhataja
E-post: Piret dot Potisepp[at]koda dot ee
Tel: +372 604 0092
 
 • Teenuste osakonna töö juhtimine
 • Ettevõtluse edendamine ja rahvusvahelistumise toetamine

Lea Aasamaa
Nõunik / Enterprise Europe Network koordinaator

E-post: Lea[at]koda dot ee
Tel: +372 604 0081
 

 • Enterprise Europe Networki koordineerimine Eestis
 • Eesti ja Euroopa riigihanked, rahvusvaheliste organisatsioonide hanked, riigihangete monitooring
 • Europrojektid
 • Ettevõtjate rahvusvahelistumise nõustamine (konsultatsioon, partnerotsing välisriikides, messid ja kontaktkohtumised välisriikides)

Liisi Kirschenberg
Eksporditeenuste koordinaator

E-post: Liisi[at]koda dot ee
Tel: +372 604 0093
 

 • Väljaminevad ja sissetulevad visiidid
 • Kontaktkohtumised
 • Messid/ühisstendid
 • Konverentsid/koolitused/seminarid
 • Europrojektid

Kadri Rist
Projektijuht

E-post: Kadri dot Rist[at]koda dot ee
Tel: +372 604 0091
 

 • Koostööpakkumised
 • Partneriotsingud välisriikidest
 • EL konsultatsioon ja infopäringud
 • Konverentsid, koolitused, seminarid
 • Europrojektid
 • Ettevõtjate nõustamine

Jana Silaškova
Projektijuht

E-post: Jana[at]koda dot ee
Tel: +372 604 0083
 

 • Arengukoostöö projekti koordineerimine
 • Väljaminevad ja sissetulevad visiidid
 • Kontaktkohtumised
 • Konverentsid/koolitused/seminarid

Marju Männik
Väliskaubanduse vanemnõunik

E-post: Marju dot Mannik[at]koda dot ee
Tel: +372 604 0077
 

 • Päritolusertifikaatide väljastamine
 • Väliskaubandusdokumentide kinnitamine
 • ATA-märkmike väljastamine
 • Ettevõtjate nõustamine

Merit Fimberg-Espuch
Väliskaubanduse nõunik


E-post: Merit dot Fimberg-Espuch[at]koda dot ee
Tel: +372 604 0078
 
 • Koostööpakkumised
 • Partnerotsingud välisriikidest
 • EENi projektid
 • ELi konsultatsioon ja infopäringud
 • Konverentsid, koolitused, seminarid
 • B2B kohtumised
 • Europrojektid


Aleksandra Kriventsova

(lapsehoolduspuhkusel)
 

 

Turundus- ja liikmesuhete osakond


Gerly Jostov
Turundusdirektori kt

E-post: Gerly dot Jostov[at]koda dot ee
Tel: +372 604 0088
 

 • Turundus- ja liikmesuhete osakonna töö korraldamine ja arendamine
 • Eesti Ettevõtete Konkurentsivõime Edetabel 
 • Trükis "Eesti Parimad Ettevõtted"
 • Ekspordikataloog "Estonian Export Directory"
 • Kaubanduskoja veebilehtede arendamine ja haldamine
 • Liikmeürituste korraldamine ja koostöö soovijatega nende raames

Anneli Perne
Projektijuht

E-post: Anneli dot Perne[at]koda dot ee
Tel: +372 604 0087
 

 • Liikmeürituste korraldamine
 • Vastutustundlik ettevõtlus
 • Päringud liikmeskonnast
 • Koostööprojektid
 • Sponsorlussuhted

Gerli Ööpik
Turunduskoordinaator

E-post: Gerli dot Oopik[at]koda dot ee
Tel: +372 604 0085
 

 • Teataja/Vestnik
 • Uudiskirjad
 • Kaubanduskoja trükised
 • Reklaamiteenused
 • Sotsiaalmeedia
 • Liikmelt liikmele pakkumised
 • Kodulehe uudised

Janne-Ly Priks
Kliendisuhete spetsialist


E-post: Janne-Ly dot Priks[at]koda dot ee
Tel: +372 604 0086
 

 • Liikmemaksude nõuetekohase laekumise jälgimine ja liikmekohuseid mittetäitvate ettevõtetega suhtlemine
 • Töö liikmete avaldustega liikmelisuse küsimustes: peatamine, ühinemised ja väljaastumised jne
 • Liikmete andmete täiendamine ja uuendamine

Marju Raavel
Kliendisuhete spetsialist


E-post: Marju dot Raavel[at]koda dot ee
Tel: +372 604 0089
 

 • Kaubanduskoja tutvustamine
 • Liikmeks kutsumine

Moonika Kukk
(lapsehoolduspuhkusel)

 

Maarja Loorents

(lapsehoolduspuhkusel)
 

 

Finants- ja haldusosakond


Ene Rammo
Finantsdirektor


E-post: Ene dot Rammo[at]koda dot ee
Tel: +372 604 0068
Fax: +372 604 0061
 

 • Finantsplaneerimine ja eelarvestamine
 • Raamatupidamisalane väikesemahuline liikmete nõustamine
 • Koja IT ja halduse koordineerimine
 • Koja esindamine erinevates komisjonides, nõukogudes

Ene Kaur
Vanemraamatupidaja


E-post: Ene dot Kaur[at]koda dot ee
Tel: +372 604 0067
Fax: +372 604 0061
 

 • Müügiarvete ja laekumistega tegelemine
 • Ostuarvetega tegelemine

Kristel Sooans
Assistent
E-post: Kristel dot Sooans[at]koda dot ee
Tel: +372 604 0063
Fax: +372 604 0061
 
 • Juhatuse assistent
 • Juhtkonna assistent
 • Peadirektori assistent

Sergei  Petrov
Komandant


E-post: Sergei[at]koda dot ee
Tel: +372 604 0074
Fax: +372 604 0061
 

 • Haldustegevused kojas

Pärnu esindus


Toomas Kuuda
Pärnu esinduse juhataja
E-post: Toomas dot Kuuda[at]koda dot ee
Tel: +372 443 0989
Fax: +372 443 0859
 
 • Päritolusertifikaatide väljastamine
 • Seminaride korraldamine
 • Kohalikud algatused/projektid/liikmete huvid

Kati Krass
Projektijuht


E-post: Kati dot Krass[at]koda dot ee
Tel: +372 443 0989
Fax: +372 443 0859
 

 • Päritolusertifikaatide väljastamine
 • Seminaride korraldamine
 • Kohalikud algatused/projektid/liikmete huvid

Tartu esindus


Toomas Hansson
Tartu esinduse juhataja
E-post: Toomas dot Hansson[at]koda dot ee
Tel: +372 744 2196
Fax: +372 744 2197
 
 • Päritolusertifikaatide väljastamine
 • Seminaride korraldamine
 • Kohalikud algatused/projektid/liikmete huvid

Riinu Ott
Sekretär
E-post: Riinu dot Ott[at]koda dot ee
Tel: +372 744 2196
Fax: +372 744 2197
 
 • Päritolusertifikaatide väljastamine
 • Seminaride korraldamine
 • Kohalikud algatused/projektid/liikmete huvid

Jõhvi esindus


Margus Ilmjärv        
Jõhvi esinduse juhataja
E-post: Margus dot Ilmjarv[at]koda dot ee
Tel: +372 337 4950
Fax: +372 337 4951
 
 • Päritolusertifikaatide väljastamine
 • Seminaride korraldamine
 • Kohalikud algatused/projektid/liikmete huvid
 • Euroopa Liidu teemalised konsultatsioonid (Europe Direct Teabekeskus) 

Kuressaare esindus


Sirje Aeg

Sekretär


E-post: Sirje dot Aeg[at]koda dot ee
Tel: +372 452 4757
Fax: +372 452 4758

 • Päritolusertifikaatide väljastamine
 • Koolituste korraldamine