Arvamus Kaubanduskojast ja teenustest

 

Hindasime ja hindame ka täna kõrgelt Koja käitumist olukordades, kus Riigikogu või Valitsus menetleb ettevõtlusele kahjulikke eelnõusid. Sealt sündis ka otsus Kojaga liituda.
Amserv Grupp saab Kaubandus-Tööstuskojast kasu peamiselt ärikontaktide vahetamisest, mis on ennast igati õigustanud. Nimetatud kontaktid on väga mitmekülgsed ning neid on sõlmitud nii Eesti äridelegatsioonides osaledes kui välispartneritega Eestis kohtudes.

Raivo Kütt, Amserv Grupi juhatuse esimees


„Leidsime Enterprise Europe Network´i partnerotsingu teenuse kaudu endale uue välispartneri Rootsist – tellija, kellega koostöö on tänaseks sujunud juba aasta jagu ning loodame jätkata samas vaimus. Ainult kannatust ja aega peab välispartneritega suhete loomisel ja suhtlemisel varuma – kõik võtab omajagu aega.“

Allar Toomik, Sirje AS juhataja


Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on ainus esindusorganisatsioon, kelle arvamusel on rohkem mõju.

Riigikontrolli aruandest „Riigi ettevõtlustoetuste mõju Eesti majanduse konkurentsivõimele“ Riigikogule 25. august 2010


Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on institutsioon, kellelt saadud ekspordialast abi hindavad ettevõtjad kas väga heaks (14% pöördujatest) või heaks (32% pöördujateks).

Eesti Konjunktuuriinstituudi poolt läbiviidud Eesti ettevõtete ekspordiprobleemide uuringust, august 2010


Baltic Computer Systems on Koja liige nii kaua kui me seda mäletame – üle viieteistkümne aasta. Esmajärjekorras oli Kojaga liitumine missiooni ja kuuluvustunde küsimus. Otsest efekti Koja poolt pakutavates teenustes ei osanud algusaegadel näha. Aastate jooksul on see muutunud. Kiireid lühidaid juristikonsultatsioone sellisel kompetentsitasemel ja sellise hinnaga turul vist keegi ei paku. Suurt väärtust oleme saanud koostööst koolitus- ja teavitusteemadel. Koja juures hindan kõige väärtuslikumaks töötajate laia kompetentsi ja kõrget intellektuaalset taset.

Erinevalt mitmetest nn arvamusliidritest, ei vaata Koda ettevõtlust kui „kasumi teenimist omanikele“. Koja algatused CSRi valdkonnas (Corporate Social Responsibility) ja koostöö kodanikuühiskonna organisatsioonidega on väga väärtuslikud kui ettevõtjate kui kogu ühiskonna harimisel.

Ants Sild, BCS Infra AS ja BCS Koolitus AS juhatuse liige


Jõhvi Tööstuspark SA hindab Kaubanduskoda kui aktiivset koostööpartnerit, kelle kaudu on võimalik saada juurdepääs suurele hulgale unikaalsele informatsioonile, leida ärikontakte ning kelle korraldatud koolitused on vajalikud organisatsiooni tegevuse arenguks.

Oleme osalenud partneritena mitmete arendusprojektide elluviimises, tegelenud ühiselt välisinvestoritele piirkonna võimaluste tutvustamisega, osalenud ühiselt seminaridel ja infoüritustel Eestis ja välisriikides ning kavandame koostöö jätkamist ka tulevikus.

Teet Kuusmik, Jõhvi Tööstuspark SA juhatuse liige


KODA on fenomenaalne organisatsioon seetõttu, et ta on ilma riikliku toeta nii jätkusuutlik olnud. See tuleneb innovatiivsusest, kohanemisvõimest, aga eelkõige ilmselt sellest, et Kojale läheb oma liikmete heakäekäik ka tegelikult korda.

Meie 14-aastasele koostööle tuginedes saan väita, et Kojas töötavad inimesed, kes oma lubadused kindlalt täidavad. Olenemata globaliseeruva majanduse võimalustest, või ehk just tänu nendele, on Koda Eesti arenevatele ettevõtetele vajalik katusorganisatsioon ka järgnevad 140 aastat.

Vahur Kukk, Infoatlas AS juhataja