Näiteid Eesti ettevõtete ühiskondlikult vastutustundlikest tegevustest

Eetiline ettevõtlus on praktikas tihedalt seotud vastutustundega. Vastutustunde all peame silmas teistega arvestamist, tulevikku suunatud otsuseid ja oma tegevuse mõju analüüsimist. Iga ettevõte mõjutab kõike, millega kokku puutub. Oma tegevust lahti mõtestades ja ümber korraldades saab sageli oma positiivset mõju ühiskonnale suurendada, millest tulenev kasu on mõlemapoolne.

Vastutustundlike ettevõtjate sõnul näevad nad tulemusi näiteks oma ettevõtte maine tõusus, töötajate efektiivsuse kasvus ja paremas elukeskkonnas.

Kaubanduskoda hakkas näiteid Eesti ettevõtjate ühiskondlikult vastutustundlikest algatustest ja põhimõtetest koguma 2006. aastal. Eesmärk on näidata avalikkusele, et meie väikeses riigis on palju ettevõtjaid, kes peale oma põhitegevuse panustavad ka töötajate rahulolusse, edendavad kohalikku või kogu Eesti elu, lahendavad keskkonnaprobleeme ja teevad muud tänuväärset. Suur tänu kõigi 71 firmajuhile, et nad on andnud nõusoleku oma ettevõtte tegemisi meie kogumikus tutvustada. Meie kõigi ühine soov on, et eetiline ja vastutustundlik käitumine oleks tulevikus norm.

Näidete hulgas on väga erinevate tegevusalade esindajaid, nii suuri kui ka väikeseid ettevõtteid, nii pealinnakeskseid kui ka kaugemate piirkondade tegijaid. Suheldes firmajuhtidega, on paistnud silma nende ühine tahe ennast teostades ka maailmale midagi pakkuda. Mitu väiksemates kohtades tegutsevat ettevõtjat on maininud, et kui ise käsi külge ei löö, siis võib olukorra paranemist ootama jäädagi. Selline ettevõtja on südamega oma kodukoha küljes. Suurtele ettevõtetele lisavad vastutusekoormat ühiskonna ootused ja konkurents. On juba tavaline, et sponsoreeritakse kultuuri- ja spordiüritusi, pakkudes kõigile meeldejäävaid elamusi. Mõned suured ettevõtted analüüsivad siiski märksa enam oma võimalusi ühiskonna arengule kaasa aidata. Süvenetakse probleemidesse, töötatakse välja lahendused ja ühiskondlik tegevus ühendatakse oma äri üldiste eesmärkidega. Vaadates, kui efektiivselt ettevõtjad paljusid ühiskondlikke projekte on ellu viinud, tuleb möönda, et võrreldes avaliku sektoriga suudetakse tihtilugu märksa enam lõppeesmärgile keskenduda, ressursse kaasata ja oma mõtteid teoks teha, sealjuures ilma poliitilise jagelemiseta.

Kogumiku väljaandmist on toetanud Balti-Ameerika Partnerlusprogramm, mida finantseerivad ühiselt Ameerika Ühendriikide Rahvusvahelise Abi Agentuur ja Avatud Ühiskonna Instituut.

Trükis on välja antud 2007. aastal.