Kes on kes Eesti majanduses

 

11. novembril 2010.a esitles Eesti Kaubandus-Tööstuskoda oma 85. aastapäeva pidulikul vastuvõtul Kadrioru lossi kunstimuuseumis majandustegelaste leksikoni “Kes on kes Eesti majanduses 2010?”.

Leksikoni koostab ja kirjastab Eesti Kaubandus-Tööstuskoda iga viie aasta tagant oma juubeliaastal. Kaks varasemat raamatut ilmusid aastatel 2000 ja 2005.

Ettevõtluse läbipaistvus on avatud ühiskonna üks põhilisi tunnusjooni ning see kujundab ka ettevõtjatest avaliku elu tegelased. Biograafilise leksikoni esmaseks rolliks on väljendada ning tuua lugejani ühiskonnas toimuvaid protsesse. See on katse jäädvustada hetkeseisu Eesti ettevõtluses ja majanduses persoonide tasandil. Portreteerida neid, kes igapäevaselt annavad oma panuse majandustegevusse või siis ettevõtluskeskkonna ja –seadusandluse arengusse.
 

Raamatu eessõnas ütleb Kaubanduskoja juhatuse esimees Toomas Luman: “2010. aasta lõpuks, mil raamat ilmub, oleme läbi elanud taasiseseisvumise järgse Eesti Vabariigi suurima majanduskriisi. Paljud ettevõtjad maadlevad jätkuvalt selle tagajärgedega. Raamatu koostajatel ja selles osalejatelgi on omad kogemused kriisist. Valiku tegemine silmapaistvate majandustegelaste hulgas oli keeruline ülesanne. Oli persoone, kelle puhul pole kahtlustki, et nad kuuluvad Eesti ärimaailma tippu ja oli neid, kelle puhul nimekirju koostama asudes ja ka kutseid välja saates polnud täit kindlust, kas raamatu ilmumise ajaks on nende ettevõtted toimivad ja tegusad.  Sellele vaatamata suutsime kokku panna senistest pikima nimekirja ettevõtjatest,  majanduspoliitikakujundajatest ja ametnikest, kes väärivad avaldamist nende kaante vahel. Olgu siis ettevõtja, ärijuht, poliitik või ametnik, neid inimesi julgeme esile tõsta ja eeskujuks tuua. Ettevõtlikkuse ülejääki pole ju üheski riigis. Kaubanduskoda on oma järgnevate aastate üheks olulisemaks teemaks valinud just ettevõtlikkuse ärgitamise kogu ühiskonnas. See raamatki annab ehk oma väikese panuse sellesse ettevõtmisse ja ühtlasi annab aimu, kelle järele majandusasjus joonduda.”

Välja saadetud isikuankeetidele vastamine oli vabatahtlik ning seetõttu otsustasid mitmed tuntud ettevõtjad jääda leksikonist välja. Leksikonist leiab 158 inimese profiilid ja raamat ilmub kakskeelsena – eesti ja inglise keeles.

Raamat on välja antud limiteeritud koguses. Raamatut saavad Kaubanduskoja liikmed ja raamatus osalenud soetada hinnaga 22,37 eurot/350 krooni ning mitteliikmed hinnaga 24,92 eurot/390 krooni (sisaldab käibemaksu).
Info ja müük:
Annika Eesmaa, tel: 604 0060, e-post: annika at koda dot ee

Kes on kes Eesti majanduses? on registreeritud kaubamärk, mille kasutamise ainuõigus kuulub Eesti Kaubandus-Tööstuskojale. Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on Eesti suurim ettevõtjate esindusorganisatsioon, mis asutati kaupmeeste, töösturite, pankurite ja laevaomanike ühishuvide esindamiseks ja kaitseks 10. novembril 1925. aastal.