Ettevõtlusõppe edendamise kava

Ettevõtlusõppe edendamise kava "Olen ettevõtlik!" allkirjastasid 7. oktoobril 2010 Tallinnas majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse esimees Toomas Luman, Riikliku Eksami- ja Kvlaifikatsioonikeskuse direktor Robert Lippin ning Ettevõtluse Arendamise SA juhataja Ülari Alamets.

Kava on koostatud Ettevõtluse Arendamise Sihtsasutuse ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel ning kava koostamisel osalesid Ettevõtlusõppe Mõttekoja töös osalevad institutsioonid ja nende eksperdid.

Kava koostamisel on olnud eeskujuks Šoti, Norra, Soome jt. riikide ettevõtlushariduse korraldus ja on kasutatud mitmete autorite varemilmunud materjale. Kava soovituslike tegevussuundade ja tegevustiku ettepanekutes on arvestatud erinevate kooliastmete haridusekspertide ja -praktikute rühmatööde tulemusi.