Regions are to attract the investors

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda osaleb alates 2013. aasta maist 2014. aasta detsembrini projektis „Regions are to attract the investors“, mille eesmärgiks on luua soodsad tingimused uute investorite tulekuks Ida-Virumaale ning edendada siinsete ettevõtete piiriülest koostööd Loode-Venemaa firmadega.


Projekti elluviimise käigus korraldatakse turundusseminare tööstus- ja logistikaettevõtetele Peterburis ja Tallinnas ning ettevõtjate äridelegatsioonid külastavad Ivangorodi, Peterburi, Narvat ja Tallinna. Lisaks sellele toetatakse projekti vahenditest äriinkubaatori loomist Ivangorodis, ettevalmistustöid Kulgu tööstuspargi rajamiseks Narvas ning ettevalmistustöid äriinkubaatori rajamiseks Kadastiku tööstuspargis Narvas.

Projekti algataja ja juhtpartner on sihtasutus Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus ning partneriteks on lisaks Eesti Kaubandus-Tööstuskojale veel „Leningradi Oblasti Ettevõtluse Toetuskeskus“ ja munitsipaalfond „Ivangorodi Stabiilse Arengu Keskus“

Projekti toetab Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti – Läti – Vene piiriülese koostöö programm 2007 – 2013.

Projekti tegevuste elluviimist Eesti Kaubandus-Tööstuskoja poolt korraldab Jõhvi esindus, kontaktisik Margus Ilmjärv, +3723374950, e-post margus at koda dot ee

 


“Käesolev dokument on koostatud Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti – Läti – Vene piiriülese koostöö programmi 2007 – 2013 rahalise abiga. Dokumendi sisu eest vastutab ainuisikuliselt Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja mitte mingitel tingimustel ei saa tõlgendada dokumendi sisu Programmi, Programmis osalevate riikide ja Euroopa Liidu seisukohti peegeldavana.”

www.estlatrus.eu
http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm