Eesti Ettevõtete Konkurentsivõime Edetabel

Eesti Ettevõtete Konkurentsivõime Edetabeli ajalugu ulatub aastasse 2003, mil edetabelit hakati koostama Eesti Kaubandus-Tööstuskoja initsiatiivil. Projekti koostööpartneriteks on Eesti Tööandjate Keskliit, EAS ja Eesti Päevaleht. Projekti analüüsi ja metoodika usaldusväärsuse suurendamiseks kaasati projekti partnerina Eesti Konjunktuuriinstituut. Alates 2006. aastast on projekti juhtinud Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koostöös Eesti Tööandjate Keskliiduga. Koos Eesti Konjunktuuriinstituudiga selgitatakse välja üldine konkurentsivõime paremusjärjestus, mille tulemusena selgub Eesti Konkurentsivõimelisim ettevõte. Eraldi koostatakse edetabelid valdkonniti ja selgitatakse välja nende võitjad.

Konkurentsivõime edetabeli koostamise eesmärk on välja selgitada konkurentsivõimelisimad ettevõtted ja pakkuda ettevõtetele võimalust võrrelda end teiste omasugustega ning hinnata ettevõtte edukust, tulemuslikkust ja jätkusuutlikkust. Konkurentsivõime edetabel koostatakse üldedetabelina, alates aastast 2007 ka väike- ja keskettevõtete arvestuses ning tegevusalade kaupa 12 kategoorias protsentuaalses võrdluses esimestega.

Edetabelid koostatakse järgmistes valdkondades:

 • jaekaubandus,
 • hulgikaubandus,
 • tööstus ja energeetika,
 • toiduainetööstus,
 • ehitus,
 • side/kommunikatsioon/IT-teenused,
 • transport ja logistika,
 • põllu- ja metsamajandus,
 • turism,
 • finantsvahendus,
 • äriteenindus ja kinnisvara,
 • teenindus.

2012. a otsustasid korraldajad lisada teiste kõrvale uue, kolmeteistkümnenda valdkonna – projekteerimine ja arhitektuur. Selles valdkonnas tegutseb Eestis sadu ettevõtteid, kelle jaoks ehitusettevõtetega konkureerimine ei ole kuidagi mõistlik (senini oli see ainus kõige ligilähedasem valdkond) ja nii sündis konkursil uus valdkond selle valdkonna ettevõtte kiiduväärt ettepanekul.

Konkurents kui majanduslik võistlus on edasiviiv jõud. Konkurents innustab ettevõtteid efektiivsemalt tegutsema, taotlema pidevalt uuendusi, sunnib tootjaid ja vahendajaid kiirelt reageerima muutuvatele vajadustele. Konkurents aktiviseerib ettevõtteid tõstma toodete kvaliteeti, alandama nende hindu ja parandama ostjaskonna teenindamist.

Edukad riigid teostavad poliitikat, mis soodustab ettevõtetevahelise konkurentsi arengut ja kõrvaldavad tõkked konkurentsi ahistamise eest. Seda tehakse seepärast, et mida teravam on konkurents, seda selgemini avalduvad selle positiivsed jooned majanduses. Riigid, kus on palju tugevaid, konkurentsivõimelisi ettevõtteid, arenevad kiiremini ja tagavad kõrgema elutaseme oma kodanikele.

Konkurentsi arengut riigis teenib muude abinõude kõrval ettevõtete konkurentsivõime edetabelite koostamine. Edetabelid on ellu kutsutud selleks, et veelgi innustada ettevõtteid oma konkurentsivõimet arendama, teavitades ettevõtteid nende positsioonist konkurentide hulgas ja selle muutumisest. Edetabelid toovad esile edukaid ettevõtteid ja seavad neid eeskujuks teistele. Edukad ettevõtted saavad edetabeli näol täiendava võimaluse enda tutvustamiseks avalikkusele, nõrgemad saavad omale püstitada uusi, kõrgemaid eesmärke.

Lisainformatsiooni konkursi ajaloo ning tulemuste kohta on võimalik lugeda konkurentsiportaalist

www.konkurents.ee  ja trükistest  "Eesti Parimad Ettevõtted"  ja  "Top Estonian Enterprises"

.Konkurentsivõime edetabel