Ettevõtlusõppe Mõttekoda

Koja eestvedamisel on Ettevõtlusõppe Mõttekotta koondunud lai ring ettevõtlusõppe alal tegutsejaid, ülikoolidest kuni ettevõtlike noorte organisatsioonideni.

Mõttekoja tegevuse eesmärk on, et Eestis mõistetakse ettevõtliku hoiaku kujundamise olulisust nii riigi, regiooni kui ka indiviidi tasandil ning haridussüsteemis on loodud sidustatud ja struktureeritud võimalused ettevõtliku hoiaku kujundamiseks ning ettevõtlusalaste teadmiste ja oskuste omandamiseks
.

Mõttekoja hetkefookus on 2010. aasta sügisel valminud ettevõtlusõppe edendamise kava "Olen ettevõtlik!" elluviimine. Kavas sõnastati ettevõtlusõppe ja ettevõtlikkuse edendamisega seotud mõisted ning ettevõtlusõppe olemus, kirjeldati tänased probleemid ja esitati neile lahendused ning lepiti kokku rollijaotus ning erinevate osapoolte tegevused lähitulevikus.
Loe lähemalt