Erasmus noortele ettevõtjatele

„Erasmus noortele ettevõtjatele” on üle-euroopaline vahetusprogramm ettevõtjate jaoks, mis annab uutele ettevõtjatele ja neile, kes soovivad ettevõtjaks saada, võimaluse õppida muudes programmis osalevates riikides väikeettevõtteid juhtivatelt kogenud ettevõtjatelt. See on mõlema poole jaoks kasulik koostöö, mille raames saavad mõlemad leida Euroopas uusi turge või äripartnereid ning erinevaid ärivõimalusi.

Programmi eesmärgid:

  • toetada alustada soovivate ja juba alustanud väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arengut ja konkurentsivõimet, algatusi
  • anda ettevõtjale ettevõtlus- ja juhtimiskogemusid kogenud ettevõtjate juures;
  • väikese- ja keskmise suurusega ettevõtete edukam rahvusvahelistumine ja kultuuridevahelise õppe edendamine;
  • parem ligipääs välisturgudele, sobiva partneri leidmine pikaajalisteks ärisuheteks, võrgustumine samal turul tegutsevate ettevõtete vahel;
  • vähendada rahvusvahelistumisega seotud riske läbi isiklikke suhete loomise.
     

Uus ettevõtja (plaanis alustada või alustanud oma ettevõtte mitte rohkem kui 3 aastat tagasi) külastab kogenud ettevõtjat, koguvad ning vahetavad teadmisi ning äriideid vastuvõtva ettevõtjaga, kellega nad teevad koostööd 1–6 kuu vältel. See toetab uue ettevõtte edukat loomist või tugevdab uut ettevõtet. Kasu toob ka juurdepääs uutele turgudele, rahvusvaheline koostöö ja võimalikud koostööväljavaated välismaiste äripartneritega.

Külastust rahastab osaliselt Euroopa Komisjon.

Osalemiseks on vajalik esitada:

1. äriplaan (soovitavalt inglise keeles)
2. finantsprognoosid (2 aastaks)
3. personaalne CV (soovitavalt Europass vormil ja inglise keeles)

Tutvu ka uue ettevõtja brošüüriga »

Vastuvõttev ettevõtja (ettevõtluskogemust 3 aastat ja rohkem) saab uuelt ettevõtjalt uusi ideid oma ettevõtte arendamiseks. Uuel ettevõtjal võib olla erioskusi või -teadmisi valdkonnas, mida vastuvõttev ettevõtja ei tunne ja see võib täiendada vastuvõtva ettevõtja oskusi ning teadmisi. Pikaajalises plaanis on koostöövõimalused ulatusliku võrgustiku raames ettevõtjatele kasulikud ja nad võivad otsustada jätkata koostööd pikaajaliste äripartneritena (nt ühisettevõtted, alltöövõtt, tööettevõtja ja tarnija suhe jne).

Tutvu vasuvõtva ettevõtja brošüüriga »

Programmi „Erasmus noortele ettevõtjatele” rahastab Euroopa Komisjon ja see hõlmab kogu Euroopa Liitu ning mõningaid teisi riike ja seda toetavad ettevõtlustoetuste andmise valdkonnas kohalikud kontaktpunktid (nt kaubanduskojad, ettevõtlusinkubaatorid jms).

Täpsemad osalemistingimused on toodud programmi juhendis, mille leiate siit »

Programmi kodulehekülg www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php

Enne taotluse esitamist soovitame võtta ühendus EYE projektijuhiga:
Kadri Rist
Teenuste osakonna projektijuht
E-post: kadri dot rist at koda dot ee
Tel: 604 0091