Enterprise Europe Network – Sinu ettevõtlustugi Euroopas

Võrgustik pakub abi välispartnerite leidmisel, samuti rahvusvahelistumist ja innovatsioonivõimekust tõstvaid ettevõtluse tugiteenuseid Enterprise Europe Network nime all.

www.enterprise-europe.ee

Enterprise Europe Network võrgustik Eestis hõlmab 5 organisatsiooni: Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Tehnopol, Tartu Teaduspark, Invent Baltics, Baltic Innovation Agency (BIA).

Enterprise Europe Network hõlmab Euroopas üle 600 erinevat ettevõtlust toetavat organisatsiooni enam kui 60 riigis. Võrgustikku kuuluvate ajas pidevalt täienevat loetelu, vaadake palun siit.

Euroopa Komisjoni poolt loodud ja kaasrahastatud võrgustiku eesmärk on läbi ettevõtlus-toetusteenuste tõsta väikese ja keskmise suurusega ettevõtete konkurentsivõimet ning edendada uuenduslikkust: pakkudes spetsiifilistele küsimustele praktilisi vastuseid ettevõtja emakeeles. Samal ajal võrgustiku üle-euroopaline ulatus annab olulise lisandväärtuse: usaldusväärsed infoallikad ja kindlad koostööpartnerid.

KOORDINAATOR
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on Enterprise Europe võrgustiku koordinaatoriks Eestis.

Enterprise Europe Network’ga seonduvaid teenuseid Kaubanduskojas on järgmised:

 • konsultatsiooni pakkumine
 • infopäringutele vastamine partnerotsinguteenuste osutamine (äridelegatsioonid, messikülastused, koostööpäringud ja koostööpakkumiste avaldamine, riigihankepakkumise vahendamine)
 • seminaride ja koolituste pakkumine
 • EL poliitikakujundamise protsessis osalemine (sh EL õigusaktide mõju hindamine)
 • EL-i poolt finantseeritud programmide ja projektide kohta info levitamine. 

Lisainfo:
Lea Aasamaa
e-post: lea@koda.ee
tel: 604 0060
www.koda.ee


PARTNERID

Tallinna Tehnoloogiapargi Arendamise Sihtasutus (Tehnopol) pakub suure edupotentsiaaliga teadmismahukatele firmadele kvaliteetset ärikeskkonda ja teenuseid arenemiseks ja rahvusvahelisele turule sisenemiseks. Tehnopol on loonud ka teadmismahuka ettevõtluse inkubaatori, kus täna tegutseb ligi 30 alustavat firmat. Aastatel 2008-2013 arendab Tehnopol välja kasvusuutlikele asukasfirmadele suunatud äriarendus- ja asukohateenused, formeerib kolm ettevõtlusklastrit (IKT ja elektroonika, bio- ja meditsiinitehnoloogia, materjalitehnoloogia), tegeleb infrastruktuuriarendusega.

Lisainfo:
Kaija Valdmaa 
e-post: kaija.valdmaa@tehnopol.ee
tel: 4 800 220 
www.tehnopol.ee

Tartu Teaduspargi kui innovatsiooni tugistruktuuri tegevuse eesmärgiks on teadus- ja tehnoloogiamahukate ettevõtete tekke, arendamise ning tegevuse toetamine, pakkudes infrastruktuuri- ja äriarendusteenust Tartu regioonis.

Lisainfo:
Henri Hanson
e-post: henri dot hanson at teaduspark dot ee
tel: 7381027
www.teaduspark.ee

B.I.A. OÜ (Baltic Innovation Agency) alustas tegevust 2003. aastal, eesmärgiga pakkuda konsultatsiooniturul terviklikku innovaatilistele projektide/ideede juhtimise ja arendusteenust. B.I.A. pakub rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisi arendus-, analüüsi- ja konsultatsiooniteenuseid.

Lisainfo:
Rene Tõnnisson
e-post: rene@bia.ee
tel: 6 990 390
www.bia.ee

Invent Baltics OÜ on uuenduslike tehnoloogiapõhiste ideede realiseerimisele spetsialiseerunud konsultatsiooniettevõte, kes aitab oma klientidel arendada uusi ideid turukõlbuliku toote või –teenuseni, leida selleks sobivaid koostööpartnereid ning pakkuda tuge arendatud toote/teenuse kommertsialiseerimisel ning uutele turgudele sisenemisel.

Lisainfo:
Silver Toomla
e-post: silver dot toomla at invent dot ee
tel: 6838010
www.invent.ee

Partnerorganisatsioonide teenused:
Enterprise Europe võrgustiku ülejäänud 4 Eesti partnerit varasemast innovatsioonivõrgustikust pakuvad võrgustiku raames rahvusvahelist teadmiste- ja tehnoloogiasiiret toetavad ning soodustavad teenuseid:

 • teadus- ja arendustöö tulemuste levitamine
 • osalemine teadus- ja arendustöö tulemuste levitamise kontaktüritustel
 • kontaktürituste korraldamine
 • õppereiside ja temaatiliste seminaride korraldamine
 • teadus- ja arendusprojektidele rahastuse kaasamine
 • ekspordi strateegiate koostamine ettevõtetele
 • tehnoloogia siire ning teadus- ja arendustöö tulemuste kommertsialiseerimine
 • innovatsioonialase teadlikkuse ja võimekuse tõstmine
 • VKEde innovatsioonivõime ergutamine
 • erinevate innovatsioonialaste partnerlussidemete loomine

TAUST:
2008.a. loodud ettevõtluse tugivõrgustik Enterprise Europe Network loodi kahe varasema võrgustiku baasil:

 • 1995. aastal Euroopa Komisjoni poolt loodud Innovatsioonikeskuste võrgustik IRC (Innovation Relay Centers), toetas innovatsiooni ja rahvusvahelist tehnoloogiaalast koostööd Euroopas;
 • 1987. aastal Euroopa Komisjoni poolt loodud Euroinfo keskuste võrgustik (Euro Info Centers) eesmärgiks oli edendada ettevõtlust pakkudes infoteenuseid, partnerotsingu võimalusi, erinevaid koolitusi.

KONTAKT:
Lea Aasamaa
Enterprise Europe Network koordinaator Eestis
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
e-post: lea@koda.ee 
tel: 604 0060