Eesti ettevõtete ekspordiprobleemide uuring

Eestis on eksportivate ettevõtete roll majanduslanguse ületamisel ning uue majanduskasvu saavutamisel ja hoidmisel olnud võtmetähtsusega. Ekspordi kasvu jätkumine on ambitsioonikas eesmärk, mis saab võimalik olla üksnes ettevõtjate ja valitsuse aktiivses koostöös, teadvustades eksportijate probleeme ja otsides neile lahendusi.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda viis koostöös Eesti Konjunktuuriinstituudiga 2010. aasta suve jooksul läbi ekspordiprobleemide uuringu. Uuringu käigus küsitleti ligi 400 juba eksportivat ettevõtjat. Ekspordiprobleemide aruanded annavad ülevaate firmade käekäigust välisturgudel. Aruannete põhjal saab määratleda, milliseid järeldusi/ennetavaid tegevusi peaks tegema riiklikul tasandil ja mida saavad teha ettevõtjad ise.

Aruandeid saab lugeda siit:

Autotranspordiettevõtted
Ehitusettevõtted
Ehitusmaterjalide tootmisettevõtted
Infotehnoloogiaettevõtted
Masinate ja seadmete tootmisettevõtted
Metalli-  ja metallitoodete tootmisettevõtted
Puidutööstuse- ja puittoodete tootmisettevõtted ning mööblitööstusettevõtted
Tekstiili- ja rõivatööstusettevõtted
Veoste ekspedeerimisettevõtted
Toiduainetööstusettevõtted
Eesti ettevotete ekspordiprobleemide uuringu üldosa