Ekspordijuhi ja ekspordimüügijuhi kutsestandardid

2012. aasta suvel valmis Eesti Kaubandus-Tööstuskoja algatusel ning SA Kutsekoja juhtimisel ekspordijuhi ja ekspordi müügijuhi kutsestandard.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandard iseenesest on tehniline dokument, kuid sisusse süüvides on see väga hea abiline ekspordiga alustamisel protsesside planeerimiseks või juba tegutsevate eksportööride puhul olemasolevate protsesside parendamiseks nagu ametijuhendite koostamiseks, täiendkoolituste planeerimiseks ja uute töötajate värbamiseks.

Kutsestandard jagab ekspordiga tegelevad töötajad laias laastus kaheks – ekspordijuhiks ning ekspordimüügijuhiks.
 


Ekspordijuht  (lae kutsestandard alla siit)

  • juhib rahvusvahelist müügimeeskonda ja kuulub ettevõtte tippjuhtkonda,
  • töötab välja pikaajalise strateegilise ekspordiplaani,
  • juhib plaanide elluviimist ning teeb vajadusel muudatusi,
  • peab valmis olema meeskonnatööks, mis eeldab suhtlemist nii kaastöötajate kui partneritega (sh teiste kultuuride mõistmist).

Ekspordimüügijuht (lae kutsestandard alla siit)

  • koordineerib sihtturgudele orienteeritud müügitegevust
  • koostab vastavaid turu-uuringuid,
  • planeerib müügivõrgu loomist ja haldamist, logistikat,
  • viib läbi sihtturgudele suunatud turundustegevus.
  • peab valmis olema meeskonnatööks, mis eeldab suhtlemist nii kaastöötajate kui partneritega (sh teiste kultuuride mõistmist).

Kvalifikatsiooni koostamisel osales ettevõtjatest Allan M. Pettai kontsernist Harju Elekter, Juhan Bernadt, kes sisuliselt kogu elu on tegelenud ekspordiga ja olnud tegev sellistes firmades nagu Eniro ja Ericsson, Anu-Mall Naarits Marketingi Instituudist. Lisaks Peter Gornischeff Eesti Kaubandus-Tööstuskojast ja ettevõtlusorganisatsioonide esindajatest Sirje Potissepp. Oma panuse andsid ka Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse konsultandid Anu-Maaja Pallok ning Tiina Truuväärt. Töögruppi aitas administratiivse poole pealt Margit Salmar SA Kutsekojast.