EDECON

     

EDECON (EcoDEsign for the CONstruction industry) on Euroopa Komisjoni rahastatud projekt, mille raames pakutakse ettevõtele TASUTA konsultatsiooni.

Konsultatsioonide eesmärgiks on ekspertide kaasabil tõsta ehitussektori (sh arhitektide, materjalide- ja integreeritud mööblitootjate, ehitajate jne) ettevõtete keskkonnateadlikkust, tutvustada neile ökodisaini põhimõtteid ning võimalusi oma toodete või teenuse paremaks turustamiseks.
Võimalik kasu ettevõttele seisneb selles, et toodete ja teenuste säästlikumaks muutmine aitab kaasa ettevõtte konkurentsivõime kasvule, näiteks kulude vähenemine, seadusandlusele ja kliendi ootustele vastamine, uued ärimudelid.

Konsultatsiooni võimalikud väljundid:

I. Ettevõtte ja tootmisprotsessiga tutvumine;
II. Toote valimine, mille keskkonnamõju ja -aspekte hakatakse hindama kogu selle elutsükli käigus;
III. Ettevõtte keskkonnateadlikkuse kaardistamine;
IV. Valitud toote elutsükli mõjude hindamine;
V. Võimalike ökodisaini arengusuundade kaardistamine.

Konsultatsioonis kasutatakse praktilist juhendit „Ökodisaini juhend ehitusvaldkonna VKEdele“ . Trükises antakse nõu ja tutvustatakse võimalusi, mille abi on ettevõtetel võimalik hinnata toote või teenuse keskkonnamõju kogu selle elutsükli vältel ning seejärel identifitseerida ökodisaini strateegiaid, mille kaudu neid keskkonnamõjusid majandada.

Projektis osalevate ekspertidega on võimalik tutvuda siin »

Vaata ka projekti käigus koostatud brošüüri siin »

Tutvu EDECONI juhendiga siin »
 

Töö teostamise vorm, aeg ja koht lepitakse iga ettevõttega eelnevalt kokku.

Keskkonnaalaseks nõustamiseks, võta palun ühendust projekti ekspertidega või
Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga:

Kadri Rist
Teenuste osakonna projektijuht
E-post: kadri dot rist at koda dot ee
Tel: 604 0091