Tähelepanu toiduainetetööstuse ja jäätmekäitluse ettevõtted!

Kas teate teie ettevõtte tegevusega kaasnevast mõjust ümbritsevale keskkonnale?
Kas olete neid mõjusid kaardistanud ja negatiivsete keskkonnamõjude vähendamisega tegelenud?

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda pakub koostöös erinevate keskkonnateenuste ekspertidega teie ettevõttele võimalust tasuta kaardistada ettevõtte tegevusega kaasnevaid keskkonnamõjusid. Ettevõtte praktiline kasu seisneb individuaalse konsultatsiooni käigus keskkonnateemadele süsteemses lähenemises.

Kaubanduskoda projekti raames on konsultatsioon ettevõttele tasuta.

Individuaalse keskkonnaalase kohtumise käigus selgitatakse välja ettevõtte tegevustega seotud õiguslikud nõuded ning antakse hinnang olemasoleva olukorra vastavusele õigusaktide nõuetele. Soovi korral selgitatakse kliendile neile kohalduvate õigusaktide nõudeid ning antakse praktilise soovitusi nõuete täitmiseks.
Kõik ettevõtted peavad olema kursis ning täitma nende tegevusele rakenduvate õigusaktide nõudeid. Kuna keskkonnavaldkonna näol on tegemist väga spetsiifilise valdkonnaga, siis on nimetatud teenus eriti väärtuslik väikese ning keskmise suurusega ettevõtetele, kus eraldi erialase ettevalmistusega spetsialisti tööl ei ole, kuid tegevus võib avaldada mõju keskkonnale.

Toiduainetetööstuse ja jäätmekäitluse ettevõtete keskkonnateadlikkuse tõstmise projekt BEBB (ing Better Environment Better Business)
aitab suurendada ettevõtete keskkonnateadlikust ja selle läbi konkurentsivõimet.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda kutsub Eesti ettevõtteid osalema keskkonnaprojektis BEBB, mis on algatatud ja rahastatud Euroopa Komisjoni poolt. Projekti eesmärgiks on ettevõtete keskkonnateadlikkuse tõstmine korraldades erinevaid seminare ettevõtteid mõjutatavatel keskkonna teemadel ja konsulteerides ettevõtteid keskkonnamõjude vähendamise võimalustest. Seminaridega püüame aidata ettevõtjaid niivõrd olulises teemas kergemini orienteeruda ning ka oma ettevõtte tegevuse mõju keskkonnale paremini hoomata.


Seminarile registreerunud ettevõtetel on võimalik seminarile järgnevalt kokku leppida tasuta kohtumisi konsultantidega, mille käigus konsultant teie ettevõtet külastab ning protsesside parandamiseks ja energiasäästuks teie ettevõtte iseärasusi arvesse võttes ettepanekuid teeb ja nõuandeid jagab.

Projekti raames tutvustatakse ettevõtjatele ka keskkonnakonsultante, kellega on võimalik tasuta individuaalselt kohtuda, ettevõtte keskkonnaalaseid kitsaskohti analüüsida ning ettevõtte spetsiifilisi vajadusi ja arengusuundi arutada.

Kaubanduskojaga on BEBB projekti raames koostöölepingud sõlminud ja oma teadmisi soovivad Eesti ettevõtetega jagada järgmised keskkonnateenuseid pakkuvad eksperdid:

 

 • ELLE: Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Grupi (www.environment.ee) esimene sõsarettevõte asutati 1998. aastal rühma Balti keskkonnaspetsialistide poolt. Täna on kontorid kõigis Balti riikides. Ekspertidel on pikaajaline praktiline töökogemus erinevatel valdkondadel tegutsevate ettevõtete konsulteerimisega, alates väikestest kontorifirmadest kuni suurte tööstusettevõteteni. Samuti nõustatakse riiklikke institutsioone ja kohalikke omavalitsusi, koostööd tehakse ka rahvusvaheliste finantsorganisatsioonidega, Euroopa Liidu ning teiste rahvusvaheliste ühenduste heaks.
   
 • Entec Eesti AS (www.entec.ee) on 1990. aastal asutatud projekteerimis- ja konsultatsioonifirma, mille tegevusvaldkond on määratletud mõistega KESKKOND: veemajandus, jäätmemajandus, planeeringud, keskkonnamõju hindamine ja keskkonna auditeerimine (EDD).
   
 • Energiasäästubüroo OÜ (www.energiaaudit.ee) on 2004. aastal asutatud konsultatsiooniettevõte, mille tegevus on keskendunud peamiselt energiaauditite sooritamisele. Ettevõte teostab (tööstus)ettevõtetele põhjalikke energiaauditeid energiasäästu ja süsteemikindluse tagamiseks.
   
 • ȦF-Consulting AS (www.estivo.ee) on asutatud 1993. aastal Tallinnas. Ettevõte on osa firmast ȦF ehk Ȧngpanneföreninngen, mis on Põhjamaade suurim tehnilise konsultatsiooni firma enam kui 4000 töötaja ja 90 esindusega 20 riigis üle maailma. ȦF-Consulting AS-is on kokku 18 põhikohaga töötajat, valdavalt soojus- ja elektroenergeetika, kütte- ja ventilatsiooni, projektijuhtimise ning keskkonnaspetsialistid. Ettevõte pakub oma klientidele erapooletut energeetika- ja keskkonnaalast nõustamist, mis põhineb kompetentsil, pikaajalisel töökogemusel ja oma erialase vastutuse teadvustamisel. Keskkonna valdkonnas on ettevõtte peamisteks tegevusteks keskkonnakomplekslubade taotluste koostamine, õhusaastearvutused, keskkonnamõju hindamised ja keskkonnamõju strateegilised hindamised ning muud keskkonnaalased uuringud ja konsultatsioonid. Referentside nimekiri on leitav ettevõtte kodulehelt.
   
 • Christiansen Consulting OÜ (www.christiansen.ee) ajalugu ulatub aastasse 1986, mil osaleti ISO 9000 standardite seeria loomisel. 1998. aastal loodi Christiansen Consulting OÜ kui Christiansen Consulting Denmark Ltd. tütarfirma; 2002. a alustas tööd Läti esindus. Oma tugevusteks peab firma integreeritud lähenemist, mis tagab tasakaalu organisatsiooni arendamise dilemmas: kas süsteem või inimesed? Käsitletakse meeskonda ja süsteemi lahutamatult; olles kliendile partneriks, kes lähtub tema tegelikest vajadustest ja pakub mõõdetavaid tulemusi. Oma loomisest peale osutab Christiansen Consulting OÜ nõustamis-, koolitus- ja auditeerimisteenuseid erinevatele organisatsioonidele kvaliteedi-, keskkonna- ja ohutusalaste tegevuste juhtimise ning vastavate juhtimissüsteemide väljatöötamise ja tulemuslikkuse hindamise valdkondades. Vaata referentse »
   

Seminaride edukaks läbiviimisel ja pädevate lektorite leidmisel on konsultantideks ka spetsialistid Eesti Jäätmekäitlejate Liidust, Keskkonnaministeeriumist, Keskkonnateabe Keskusest, Säästva Eesti Instituudist ja teistest pädevatest organisatsioonidest/ettevõtetest.

Projektide lõppeesmärgiks on seminaride ja konsultantidega kohtumiste tagajärjel ettevõtte tegevusega kaasnevate negatiivsete keskkonnamõjude vähendamine ning sellest tingitud kulude kokkuhoid, aidates kaasa ka ettevõtte konkurentsivõime tõstmisele, rahvusvahelistumisele ja edukamale välishangetel osalemisele.

Seminaridel osalemiseks, ettevõtte keskkonnamõjude kaardistamiseks ja edasiseks keskkonnaalaseks nõustamiseks, võtke palun ühendust Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga:

 

Jane Juhanson
teenuste osakonna projektijuht
e-post: jane at koda dot ee
tel: 604 0081

Gerly Jostov
teenuste osakonna projektijuht
e-post: gerly at koda dot ee
tel: 604 0082