Kaubanduskoja projektid

 

Korruptsioonialase teadlikkuse tõstmine

Kaubanduskoda osaleb projektis, mille eesmärgiks on venekeelse elanikkonna korruptsioonialase teadlikkuse tõstmine.

Loe lähemalt

Erasmus noortele ettevõtjatele

„Erasmus noortele ettevõtjatele” on üle-euroopaline vahetusprogramm ettevõtjate jaoks, mis annab uutele ettevõtjatele ja neile, kes soovivad ettevõtjaks saada, võimaluse õppida muudes programmis osalevates riikides väikeettevõtteid juhtivatelt kogenud ettevõtjatelt. See on mõlema poole jaoks kasulik koostöö, mille raames saavad mõlemad leida Euroopas uusi turge või äripartnereid ning erinevaid ärivõimalusi.

Loe lähemalt 

EDECON

EDECON (EcoDEsign for the CONstruction industry) on Euroopa Komisjoni rahastatud projekt, mille raames pakutakse ettevõtele TASUTA konsultatsiooni.

Konsultatsioonide eesmärgiks on ekspertide kaasabil tõsta ehitussektori (sh arhitektide, materjalide- ja integreeritud mööblitootjate, ehitajate jne) ettevõtete keskkonnateadlikkust, tutvustada neile ökodisaini põhimõtteid ning võimalusi oma toodete või teenuse paremaks turustamiseks.
Võimalik kasu ettevõttele seisneb selles, et toodete ja teenuste säästlikumaks muutmine aitab kaasa ettevõtte konkurentsivõime kasvule, näiteks kulude vähenemine, seadusandlusele ja kliendi ootustele vastamine, uued ärimudelid.

Loe lähemalt

STEEEP

Tarka energiakasutust edendavat projekti kaasrahastab Euroopa Liidu programm „Intelligent Energy Europe“ ja projektinimi STEEEP tähendab ingliskeelsena lahtikirjutatult „Support and Training for an Excellent Energy Efficiency Performance“ (toetus ja koolitus targale energiakasutusele). Projektiidee baseerub varasemal edukal rahvusvahelisel energiasäästu pilootprojektil, mille raames kogutud teadmisi ja metoodikat kasutatakse ka uute eesmärkide saavutamiseks ja suuremale arvule ettevõtetele toe pakkumiseks.

Loe lähemalt
 

Regions are to attract the investors

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda osaleb alates 2013. aasta maist 2014. aasta detsembrini projektis „Regions are to attract the investors“, mille eesmärgiks on luua soodsad tingimused uute investorite tulekuks Ida-Virumaale ning edendada siinsete ettevõtete piiriülest koostööd Loode-Venemaa firmadega.

Loe lähemalt

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network hõlmab üle Euroopa 600 erinevat ettevõtlust toetavat organisatsiooni 50 riigis. Komisjoni poolt loodud võrgustiku eesmärk on läbi ettevõtlus-toetusteenuste tõsta väikese ja keskmise suurusega ettevõtete konkurentsivõimet ning edendada uuenduslikkust: pakkudes spetsiifilistele küsimustele praktilisi vastuseid ettevõtja emakeeles. Samal ajal võrgustiku üle-euroopaline ulatus annab olulise lisandväärtuse: usaldusväärsed infoallikad ja kindlad koostööpartnerid.

Loe lähemalt

Keskkonnaprojektid - Suurendame ettevõtete keskkonnateadlikust ja selle läbi konkurentsivõimet!

Kaubanduskoda osaleb neljas keskkonnaprojektis, mis on algatatud  Euroopa Komisjoni poolt. Projektide eesmärgiks on ettevõtete keskkonnateadlikkuse tõstmine, korraldades keskkonnateemalisi seminare ja pakkudes konsultatsiooniteenuseid.

Lähemalt

Talendid koju!

2010 aasta oktoobris käivitas Eesti Kaubandus-Tööstuskoda projekti, mille eesmärk on Eestimaiste tööandjatega kokku viia andekaid noori, kes on läinud välismaale õppima või tööle. Aastaid on räägitud „ajude väljavoolust“ ning selle kahjulikkusest majandusele, kuid siiani on selle protsessi pidurdamiseks suhteliselt vähe ette võetud.

Loe lähemalt

Ekspordiprobleemide uuring

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda viis koostöös Eesti Konjunktuuriinstituudiga 2010. aasta suve jooksul läbi ekspordiprobleemide uuringu. Uuringu käigus küsitleti ligi 400 juba eksportivat ettevõtjat. Ekspordiprobleemide aruanded annavad ülevaate firmade käekäigust välisturgudel. Aruannete põhjal saab määratleda, milliseid järeldusi/ennetavaid tegevusi peaks tegema riiklikul tasandil ja mida saavad teha ettevõtjad ise.

Loe lähemalt

ettevotlusope.ee

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja initsiatiivil Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi toel koostöös Majandusõpetajate Seltsi ja Tiigrihüppe Sihtasutusega on loodud uus ettevotlusope.ee veebikeskkond.
Tegemist on gümnaasiumiastme ettevõtlusõpetajat toetav veebikogukonnaga ja õppematerjalide koguga.

Loe lähemalt

Unistused Ellu!

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koos kuue aktiivse ettevõttega kutsuvad kõiki ettevõtteid ühinema „Unistused ellu!“ koostöövõrgustikuga. Koostöövõrgustiku eesmärk on jagada ja saada infot Eesti ettevõtete noortele suunatud toetustegevustest (teadmised/oskused või raha või aeg) ja selles valdkonnas laiemalt riigi tasandil toimuvast. Ühistegevuse südameks on veebipõhine andmebaas www.unistusedellu.ee

Loe lähemalt

Ettevõtlusõppe Mõttekoda

Koja eestvedamisel on Ettevõtlusõppe Mõttekotta koondunud lai ring ettevõtlusõppe alal tegutsejaid, ülikoolidest kuni ettevõtlike noorte organisatsioonideni.

Mõttekoja tegevuse eesmärk on, et Eestis mõistetakse ettevõtliku hoiaku kujundamise olulisust nii riigi, regiooni kui ka indiviidi tasandil ning haridussüsteemis on loodud sidustatud ja struktureeritud võimalused ettevõtliku hoiaku kujundamiseks ning ettevõtlusalaste teadmiste ja oskuste omandamiseks
.

Loe lähemalt

Konkurentsivõime edetabel

Eesti Ettevõtete Konkurentsivõime Edetabeli ajalugu ulatub aastasse 2003, mil edetabelit hakati koostama Eesti Kaubandus-Tööstuskoja initsiatiivil.  Alates 2006. aastast on projekti juhtinud Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koostöös Eesti Tööandjate Keskliiduga. Konkurentsivõime edetabeli koostamise eesmärk on välja selgitada konkurentsivõimelisimad ettevõtted ja pakkuda ettevõtetele võimalust võrrelda end teiste omasugustega ning hinnata ettevõtte edukust, tulemuslikkust ja jätkusuutlikkust.

Loe lähemalt

Europe Direct`i Jõhvi teabekeskus

Europe Direct`i teabevõrk on loodud Euroopa Komisjoni poolt 2005. aastal ning Euroopa Liidu 27 liikmesriigis tegutseb kokku üle 480 infopunkti.

Jõhvis asub Europe Direct`i teabekeskus aadresil Keskväljak 4 (3. korrus) ning selle tegevust korraldab Eesti Kaubandus-Tööstuskoda.
 

Loe lähemalt

BENCH

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda osaleb projektis BENCH (Beneficial Business Relations between the Central Baltic Region and China). Projektis osalevad 9 organisatsiooni nii Rootsist, Soomest kui ka Eestist. Juhtpartneriks on Östergötlandi Maavalitsus Rootsis. Eestist osalevad Tartu Ülikool, Tartu Teaduspark ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda.

Loe lähemalt

BEBB

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda kutsub Eesti ettevõtteid osalema keskkonnaprojektis BEBB, mis on algatatud ja rahastatud Euroopa Komisjoni poolt. Projekti eesmärgiks on ettevõtete keskkonnateadlikkuse tõstmine korraldades erinevaid seminare ettevõtteid mõjutatavatel keskkonna teemadel ja konsulteerides ettevõtteid keskkonnamõjude vähendamise võimalustest.


Loe lähemalt

Ametilood

Ametilood on Eesti Televisiooni ja Kaubanduskoja koostöös valminud sari, mis tutvustab erinevaid elualasid, millest tavaliselt juttu ei tehta ning kummutab nendega seotud eelarvamusi ja stampseisukohti.Loe lähemalt

Ekspordijuhi ja ekspordimüügijuhi kutsestandardite väljatöötamine

2012. aasta suvel valmis Eesti Kaubandus-Tööstuskoja algatusel ning SA Kutsekoja juhtimisel ekspordijuhi ja ekspordi müügijuhi kutsestandard.
Loe lähemalt