Juhatuse koosolekud 2016. aastal

11. veebruar 2016

Külaliseks oli riigihalduse minister Arto Aas, kes andis ülevaate haldus- ja riigireformi seisust. Seejärel arutas juhatus teemade üle, mis vajaksid käesoleval aastal majandusarengu ja konkurentsivõime kasvatamise sisukohast tegelemist ning mille osas kaubanduskoda peaks sekkuma või seisukoha kujundama.


17. märts 2016

Arutati riigi tugistruktuuride rolli ettevõtluse arendamisel, sealhulgas peatuti põhjalikumalt riiklike tugistruktuuride reformil, sotsiaalmaksu lae kehtestamisel, riigieelarve tasakaalu ja investeerimisvajaduste temaatikal ning kontrollitud sisserände piirangutel.


14. aprill 2016

Maanteeameti peadirektor Priit Sauk käis rääkimas taristuobjektide planeerimise ja arendamise kiirendamise võimalustest. Lisaks käis koosolekul välismaalaste seaduse muudatusi tutvustamas siseministeeriumi esindaja ning Eesti välisesinduste tulevikust rääkisid Marina Kaljurand, Rainer Saks, Väino Reinart jt.


11. mai 2016

Juhatuse koosolekul käisid külas soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa-Ly Pakosta ja arbitraažikohtu nõukogu esimees Asko Pohla. Juhatus arutas koosolekul muuhulgas ka riigihangete uut seadust.


11. august 2016

Juhatuse koosolekul oli külas OSKA programmi arendusjuht Tiia Randma, kes rääkis sellest, mis on OSKA programm ja esimese tegevusaasta väljunditest. Lisaks oli koosolekul arutlusel vahekohtute planeeritavad muudatused ja Rail Balticu projekti ühtne juhtimissüsteem.


15. september 2016

Juhatuse koosolekul olid arutlusel töölepingu seaduse muudatused, haigekassa eelarvega seonduv ja riigi äriühingute erastamine.


13. oktoober 2016

Juhatuse koosolekul tulid arutlusele mitmed parasjagu päevakorral olevad teemad. Muuhulgas arutati koja ettepanekut arvata suurinvestorid välja elamisloa piirarvu alt, riigi ettepanekuid soolise palgalõhe vähendamiseks ning töövaidluskomisjoni ja töövaidluste lahendamise menetluste paremat reguleerimist.


2. detsember 2016

Juhatuse koosolek toimus sel korral Tartus. Koosolekul arutati muude ettevõtlusteemade kõrval ka valitsuse poolt kavandatavaid maksumuudatusi ning nende elluviimisega seonduvat. Peale koosoleku ametlikku osa tutvustas juhatuse liige Toomas Lepp oma ettevõtte Metec tegevusi. Lõuna ajal ühines juhatusega Tartu linnapea Urmas Klaas, kellega arutati erinevaid Tartu ettevõtlusega seotud küsimusi. Päev lõpetati Tartu Ülikoolis, kus rektor Volli Kalm ja teised ülikooli esindajad rääkisid oma tegevustest ettevõtlusse ja ettevõtlikkuse edendamisel.