Juhatuse koosolekud 2014. aastal

16. jaanuar 2014

Arutlusel olnud majanduspoliitika teemad:

 1. Külaline Marek Helm andis ülevaate Maksu- ja Tolliameti tegevustest;
 2. Anti ülevaade aktuaalsetest majanduspoliitilistest valukohtadest: sõiduautode maksustamine ja käibedeklaratsiooni lisa;
 3. Hetkeseis majandusaasta aruannete esitamise tasulisuseks muutmise kohta;
 4. Arutati konkurentsivõime edetabeli koostamispõhimõtteid.
   

13. veebruar 2014

Arutlusel olnud majanduspoliitika teemad:

 1. Külalise Kaitseväe juhataja Riho Terrasega arutati koostöövõimalusi;
 2. Tutvustati Kaubanduskoja arvamust käibedeklaratsiooni lisa kohta;
  • Anti ülevaade maksude avalikustamise eelnõust;
  • Selgitati tasu mittesaavate juhatuse liikmete ravikindlustuse kaotamise muudatusi;
  • Tutvustati ettepanekut täiendada töötamise registri eelnõud.
   

13. märts 2014

Arutlusel olnud majanduspoliitika teemad:

 1. Arutati ettepanekut avalikustada tasutud maksud;
 2. Anti ülevaade majutusteenuse käibemaksuerandi kaotamise kohta;
 3. Kinnitati EKTK majandusaasta aruanne;
 4. Kinnitati Kaubanduskoja 2013. aasta aumärkide saajad.
   

17. aprill 2014

Arutlusel olnud majanduspoliitika teemad:

 1. Külaline Külli Taro, Eesti Koostöökogust tutvustas Rahandusministeeriumi tellimusel valminud avaliku sektori ressursikasutuse analüüsi tulemusi;
 2. Anti ülevaade autode käibemaksu hetkeseisust. Lepiti kokku teha ühine pöördumine koos AMTELi ja Tööandjate Keskliiduga;
 3. Anti ülevaade käibemaksu deklaratsiooni lisa temaatikast;
 4. Mait Palts andis teada, et Kaubanduskoda osaleb Rahandusministeeriumi poolt loodud töörühmas, mis keskendub riigihangete problemaatikale.
   

15. mai 2014

Arutlusel olnud majanduspoliitika teemad:

 1. Anti ülevaade autode maksustamise temaatika hetkeseisust;
 2. Tutvustati Kaubanduskoja arvamust aktsiiside teemal;
 3. Mait Palts andis ülevaate täiskasvanute koolituse uuest seadusest, milles seisnevat muudatust, kus tööandja peaks tasustama vabahariduse omandamist, Kaubanduskoda ei toeta.

14. august 2014

Arutlusel olnud majanduspoliitika teemad:

 1. Külas oli siseminister Hanno Pevkur
 2. Külas oli Tiia Randma, kes andis ülevaate OSKA (Tööturu vajaduse ja prognoosi ning oskuste arendamise koordinatsioonisüsteem) süsteemist
 3. Välismaalaste seaduse hetkeseis
 4. Rahandusministri määrus uute TSD ja INF vormide kinnitamiseks
 5. Klastrite ja TAKide toetamine uuel perioodil – seotus kasvualadega (NS)

11. september 2014

Arutlusel olnud majanduspoliitika teemad:

 1. Külas olid Hanno Tomberg EAS-ist ja Anne Sulling Majandus – ja Kommunikatsiooniministeeriumist
 2. Iduühingutega seotud äriseadustiku muudatused ning kõrghariduse rahvusvahelistumise temaatika

13. november 2014

Arutlusel olnud majanduspoliitika teemad:

 1. Külas oli riigikontrolör Alar Karis
 2. Kutseseaduse muutmise ja OSKA süsteemi hetkeseis
 3. Võlakaitseseaduse muutmisest
 4. Tööandja teavitamine töötaja haigestumisest
 5. Käibemaksupettuste ohutegurite juhis
 6. Tallinna Linnavalitsuse reklaamimaks sõiduautode osas
 7. Suurinvestori elamisloa eriliik

11. detsember 2014

Arutlusel olnud majanduspoliitika teemad:

 1. Külas oli Jüri Raidla riigireformi teemal
 2. Individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse hetkeseis
 3. Välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäära tõstmine
 4. Justiitsministeeriumi tegevuskava „Ettevõtja õigus 2“