Eesti Kaubandus-Tööstuskoja teenused

Lisaks aktiivsele kaasarääkimisele ettevõtlust puudutava seadusandluse kujundamisel pakub Kaubanduskoda praktilisi teenuseid nii Eesti kui välismaa ettevõtjatele.

Arbitraažikohus

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohus kui alaliselt tegutsev vahekohus lahendab eraõigussuhetest, sealhulgas ka väliskaubandus- ja muudest rahvusvahelistest majandussuhetest tulenevaid vaidlusi.
 Loe lähemalt

Ekportööride andmebaas

Siit saate teha otsingu eksportööride andmebaasi. Tegemist on Eesti eksportööre koondava kataloogiga veebilehelt www.estonianexport.ee. Kataloog on lisaks saadaval trükise kujul.
Loe lähemalt

Hangete monitooring

Riigihangete monitooring pakub mugavat ja praktilist infoteenust, kui soovite laiendada oma ettevõtte tegevushaaret ning leida uusi turge oma toodetele ja teenustele Eestis või teistes Euroopa riikides.
Loe lähemalt

Kontaktpäevad

Aitame välisfirmadel luua kontakte Eesti ettevõtjatega, tutvustada Eesti majandust ja investeerimiskeskkonda. Võtame vastu äridelegatsioone ja vajadusel koostame vajaliku programmi.
Loe lähemalt

Messide esindamine

Kaubanduskoda vahendab informatsiooni messide, konverentside, seminaride, kontaktkohtumiste ürituste ja muude rahvusvaheliste ürituste kohta. Valitud messidele viime ka Eesti äridelegatsioone väljapanekutega tutvuma.
 Loe lähemalt

Otsing liikmeskonnast

Kaubanduskoja liikmeskonna hulgast on võimalik teha päringuid liikmete tegevusvaldkonna, asukoha, töötajate vahemiku või koostöömaa kohta.
 Loe lähemalt

Partnerotsinguteenused

Kaubanduskoda pakub mitmeid partnerotsinguteenuseid. Partnereid on võimalik leida nii Kaubanduskoja liikmete kui ka välisettevõtete hulgast.
 Loe lähemalt

Riigihanketeated

Riigihanketeadete andmebaas koosneb Euroopa Liidus avaldatud avaliku sektori ja EL institutsioonide hankepakkumiste teadetest.
Loe lähemalt

Äridelegatsioonid

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda korraldab Eesti ettevõtjate äridelegatsioone välisriikidesse, sh presidenti või ministrit saatvaid äridelegatsioone.
Loe lähemalt

ATA märkmik (kaubapass)

ATA-märkmik on rahvusvaheline tollidokument, mis lihtsustab teatud kaupade liikumist ja mida kasutatakse kauba saatmisel näitusele, erinevate kaubanäidiste puhul jne.
Loe lähemalt

Konsultatsioonid

Kaubanduskoda pakub juriidilist, Euroopa Liidu-, väliskaubanduse- ning tollialast konsultatsiooni.
Loe lähemalt

Koostööpakkumised

Koostööpakkumiste andmebaas sisaldab Kaubanduskotta saabunud välisfirmade koostöösoove.
Loe lähemalt

Nato hanked

Kaubanduskoda avaldab oma veebilehel NATO hankepakkumisi, mis on avaldatud NATO agentuuride või teiste allüksuste poolt.
 Loe lähemalt

Päritolusertifikaadid

Väljastame kauba mittesooduspäritolu tõendavaid päritolusertifikaate, mis esitatakse koos kaubaga importiva riigi tollile kauba päritolu tõendamiseks ja tollimaksusoodustuste taotlemiseks.
 Loe lähemalt

Reklaamiteenused

Kaubanduskoda pakub oma liikmetele võimalust edendada äri ja leida uusi kliente teiste liikmete hulgast, paigutades reklaami erinevatesse Kaubanduskoja trükistesse ja väljaannetesse.
 Loe lähemalt

Ruumide üürimine

Kaubanduskoja esinduslikes ruumides saab läbi viia koosolekuid, esitlusi või seminare. Pakume ka lihtsaid kohvipause ja esitlustehnikat.
Loe lähemalt