Olulised õigusaktid ja lingid tööõiguses

Käesolev teave tööõiguse kohta on koostatud Euroopa Sotsiaalfondi rahastamisel meetme "Tööelu kvaliteedi parandamine" raames, et tõsta tööandjate ja töötajate teadlikkust töösuhete regulatsioonist (projekt nr 1.3.0201.10-0012 "Teadlikkuse tõstmine töösuhete regulatsioonist").

 


Loe veel