Euroopa energiamahukast tööstusest

Keemiatööstus ja naftakeemiatööstus Keemiatööstuses töötab 1 205 000 töötajat 29 000 ettevõtte
kohta ja tööstuse toodangu väärtus on 449 miljardit eurot (2009, Eurostat) ning käive on peaaegu kaks
korda suurem, moodustades 1,15 % ELi SKP-st. Ainult 8 % naftast kasutatakse keemiatööstuses
kütteainena, suur osa läheb töötlemisse. Töötleva tööstuse osa tööstussektorite energiatarbimisest on
18 %. Umbes 85 % keemiatoodetest toodetakse umbes kahekümnest lihtsast, niinimetatud
baaskemikaalist. Baaskemikaalid saadakse omakorda ligikaudu kümnest toorainest ja töödeldakse
seejärel ümber umbes 300 vahetooteks. Baaskemikaalid ja vahetooted on klassifitseeritud
mahtlastikemikaalidena (bulk chemicals). Vahetoodetest saadakse umbes 30 000 tarbetoodet. Need
keemiatooted moodustavad 12 % auto maksumusest (istmepolster, voolikud ja rihmad, turvapadi),
10 % elukoha hinnast (isoleertorud ja elektrisüsteem), 10 % keskmise perekonna kasutatavatest
igapäevakaupadest (toidukaubad, rõivad, jalatsid, isiklikud hooldus- ja hügieenitooted),


Loe veel