Eesti Kaubandus-Tööstuskoja majanduspoliitiline tegevus

Mida teeme?

 • Osaleme ettevõtluskliima kujundamisel
 • Töötame õigusaktide eelnõudega
 • Esindame ja kaitseme liikmete üldisi huve


Mis on oluline?

 • Ettevõtluskeskkonna stabiilsus
 • Võrdne kohtlemine
 • Bürokraatlike takistuste ja barjääride vähendamine
 • Võitlus ametnike omavoli vastu
Toomas Luman riigikogus

Kuidas teeme?

 • Küsime oma liikmete arvamusi ja seisukohti erinevate teemade ja eelnõude kohta.
 • Esitame ettevõtjate huve arvestades seisukohti ja arvamusi erinevatele riigiorganitele ja valitsusasutustele õigusaktide väljatöötamiseks ja/või nende muutmiseks.
 • Tegeleme ettevõtjate majanduspoliitiliste huvide kaitsmisega läbi meedia ning suhtlemisel riigiasutustega.
 • Töötame erinevates komisjonides, töögruppides ja nõukogudes.


Korraldame vastavalt vajadusele teemapõhiseid ümarlaudu
ja töögruppe.