Miks ei leia ettevõtted vajaliku kvalifikatsiooniga töötajat?

Vaatamata suurele tööotsijate arvule, nimetavad Eesti ettevõtted jätkuvalt Eesti arengut, ettevõtete edasist laienemist ja ekspordivõimekust enimtakistava tegurina olemasoleva tööjõu kvalifikatsiooniga seotud probleeme.
Haridussüsteem ei paku piisava ning sobiva kvalifikatsiooniga tööjõudu. Eriti insenertehniliste või muude tehnoloogiliste erialadega seotud tootmisvaldkondades.
Miks see nii on? Vaata esitlust.

Tööjõuvajadus täna, aastal 2016 ja 2020?

Vanarahvas ütleb, et kui inimene teaks, kus maha kukub, küll siis õled alla paneks! Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi keskpikk tööjõuvajaduse prognoos aastani 2016 võtab aluseks majanduslanguse eelse hõivemäära.
Esitluses tutvustatakse:
tööjaotusmudelit Eestis (hõivatud tegevusalati, ametirühmiti, haridustasemeti jne); erinevaid tööjõuvajaduse prognoose, suure tõenäosusega arenguid, olulist kompetentsi - ettevõtlikkus; Eesti tööjaotus- ja haridusmudeli vastuolu; noorte tänaseid valikuid tööturu vajaduste vaates.

Vaata esitlust

Õppekäik ettevõttesse

Põhikooli õpilaste õppekäigule ettevõttesse võib seada mitmeid eesmärke. Näiteks võib eesmärgiks olla erinevate üldharidusainete õppimine praktilises keskkonnas (füüsika ja energeetika sektor). Samuti võib õppekäigu eesmärk olla kodukoha töötamisvõimalustega või konkreetsete kutsete töötingimustega tutvumine.
„Tunne tööd!“ juhendmaterjalide eesmärk on aidata ette valmistuda koolis ja ettevõttes nii, et õppekäik aitab õpilastel:
• saada ülevaate ettevõtlusest laiemalt ja ettevõtete rollist ühiskonnas (ka kodukoha ettevõtetest);
• tutvuda ettevõtetes reaalselt toimuva tööprotsessiga ning iga töötaja rolliga selles (tööjaotusmudel);
• tutvuda erinevat ettevalmistust eeldavate amettega ning siduda need teadmised infoga õppimisvõimalustest.

Vaata juhendmaterjali ja tööjaotusmudelit tutvustavat plakatit