Talendid koju!

2010. aastal käivitas Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koos nelja ettevõtliku noormehega (RAM4) projekti, mille raames soovisime kodumaale tagasi tööle tuua andekaid noori, kes on läinud välismaale õppima või tööle. Aastaid oli räägitud „ajude väljavoolust“ ning selle kahjulikkusest majandusele, kuid siiani on selle protsessi pidurdamiseks suhteliselt vähe ette võetud.

Projekti idee lähtus RAM4 noormeeste eakaaslaste soovist saada Eestisse tagasipöördumisel abi ning Kaubanduskoda samal ajal oli tuvastanud ettevõtjatepoolse vajaduse teistsuguse hariduse ja kogemusega inimeste järele. Projekti eesmärgiks saigi andekate, välismaale õppima või tööle läinud noorte kokkuviimine eestimaiste tööandjatega.

„Talendid koju!“ projekti jooksul loodi koostöös ettevõtjate ning talentidega internetikeskkond www.talendidkoju.ee, kus nimetatud osapooled kohtuvad, et ühelt poolt pakkuda ning teiselt poolt leida võimalusi piiri taga omandatud teadmiste ja kogemuste rakendamiseks kodumaal või koostöös eestimaiste tööandjatega. Projekti patroon oli president Toomas Hendrik Ilves. Projekti kaasrahastati Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Projekti „Talendid koju!“ lõpetamisel, 18. oktoobril 2012.a tõdeti, et talendipoliitika olemasolust olulisemad on meie endi hoiakud. President Toomas Hendrik Ilves: „Negatiivsed hoiakud ja sallimatus pärsivad inimeste tagasitulekut rohkem kui langus sissetulekutes või ükskõik milline muu bürokraatlik takistus. Meie enda positiivsed hoiakud ja tahe need inimesed taaslõimida ühiskonda, on kõige aluseks“ .
Vaata lähemalt >>

Lisainfo:
Peter Gornischeff
Teenuste direktor
Tel: 604 0060
E-post: peter at koda dot ee