Kaubanduskoja hariduspoliitilised ettevõtmised

 

Ettevõtlusõppe Mõttekoda

Koja eestvedamisel on Ettevõtlusõppe Mõttekotta koondunud lai ring ettevõtlusõppe alal tegutsejaid, ülikoolidest kuni ettevõtlike noorte organisatsioonideni.

Mõttekoja tegevuse eesmärk on, et Eestis mõistetakse ettevõtliku hoiaku kujundamise olulisust nii riigi, regiooni kui ka indiviidi tasandil ning haridussüsteemis on loodud sidustatud ja struktureeritud võimalused ettevõtliku hoiaku kujundamiseks ning ettevõtlusalaste teadmiste ja oskuste omandamiseks
.

Mõttekoja hetkefookus on 2010. aasta sügisel valminud ettevõtlusõppe edendamise kava "Olen ettevõtlik!" elluviimine. Kavas sõnastati ettevõtlusõppe ja ettevõtlikkuse edendamisega seotud mõisted ning ettevõtlusõppe olemus, kirjeldati tänased probleemid ja esitati neile lahendused ning lepiti kokku rollijaotus ning erinevate osapoolte tegevused lähitulevikus.

Loe lähemalt

UnistusedEllu.ee

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koos kuue aktiivse ettevõttega kutsuvad kõiki ettevõtteid ühinema „Unistused ellu!“ koostöövõrgustikuga. Koostöövõrgustiku eesmärk on jagada ja saada infot Eesti ettevõtete noortele suunatud toetustegevustest (teadmised/oskused või raha või aeg) ja selles valdkonnas laiemalt riigi tasandil toimuvast. Ühistegevuse südameks on veebipõhine andmebaas www.unistusedellu.ee

Loe lähemalt 

Talendid Koju

Käesoleval aastal käivitas Eesti Kaubandus-Tööstuskoda projekti, mille raames soovime kodumaale tagasi tööle tuua andekaid noori, kes on läinud välismaale õppima või tööle. Aastaid on räägitud „ajude väljavoolust“ ning selle kahjulikkusest majandusele, kuid siiani on selle protsessi pidurdamiseks suhteliselt vähe ette võetud.

Projekti jooksul luuakse muu hulgas koostöös ettevõtjate ning talentidega internetikeskkond, kus nimetatud osapooled kohtuvad, et ühelt poolt pakkuda ning teiselt poolt leida võimalusi omandatud teadmisi ja kogemusi kodumaal rakendada.

Siinkohal kutsume üles oma liikmeid, kellel on huvi välismaal ennast täiendanud töötajate vastu, meiega ühendust võtma, et saaksime üheskoos võimalikult palju andekaid kaasmaalasi Eestisse tagasi tuua ning seeläbi meie majandust jälle tõusujoonele aidata.

www.talendidkoju.ee

Ettevotlusope.ee

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja initsiatiivil Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi toel koostöös Majandusõpetajate Seltsi ja Tiigrihüppe Sihtasutusega on loodud uus ettevotlusope.ee veebikeskkond.
Tegemist on gümnaasiumiastme ettevõtlusõpetajat toetav veebikogukonnaga ja õppematerjalide koguga.Loe lähemalt