Ettevõtjate esindamine

Kaubanduskoda osaleb majandustegevust ja haridussüsteemi arenguid mõjutava riikliku poliitika ja seadusandluse väljatöötamisel ja muutmisel.

Koja majanduspoliitiline tegevus

  • Osaleme ettevõtluskliima kujundamisel
  • Töötame õigusaktide eelnõudega
  • Esindame ja kaitseme liikmete üldisi huve
Loe lähemalt

Koja hariduspoliitiline tegevus

  • Osaleme hariduspoliitka kujundamisel ja seonduvate õigusaktide ettevalmistmisel
  • Jälgime tööjõuturu arenguid ühiskonnas ja esindame ettevõtjate huvisid olemasolevast ja prognoositavast tööjõuvajadusest lähtuvalt
  • Väärtustame ettevõtlikkust ja ettevõtlusharidust kõigis kooliastmetes
  • Algatame uusi ettevõtmisi „hallide alade“ täitmiseks haridusmaastikul
Loe lähemalt