Muudetakse tööautodega tehtavate erasõitude maksustamist

Rahandusministeerium on välja töötanud käibe- ja tulumaksuseaduse muutmise eelnõu, millega muudetakse ettevõttes kasutatavate sõiduautode eratarbeks kasutamise maksustamise korda ja erisoodustuse hinna arvutamise korda. Uue korra järgi ei sõltu erisoodustuse hind sõidetavatest kilomeetritest, vaid sõiduki võimsusest. Lisaks kehtestatakse üle viie aasta vanustele sõidukitele soodsam erisoodustuse hind kui uutele autodele.

Mis on eesmärk?
Muudatuste eesmärk on vähendada ettevõtete halduskoormust sõiduauto kasutamise deklareerimisel ja maksude arvutamisel, samuti on eesmärk lihtsustada sõidukite eratarbeks kasutamise maksustamise põhimõtet.

Keda mõjutab?
Muudatused mõjutavad kõiki ettevõtteid, kus ettevõtete sõidukeid kasutatakse ka erasõitude tegemiseks.

Mis on olulisemad muudatused?

Käibemaksuseaduses:
1. Ettevõtluses omatarbeks kasutatavate sõidukite käibe maksustamisel võetakse edaspidi aluseks tulumaksuseaduses sätestatud erisoodustuse hind.
2. Kui üksnes ettevõtluses kasutamiseks soetatud sõiduauto kasutusotstarve kahe aasta jooksul muutub, peab ettevõte tagastama riigile 50% sisendkäibemaksuna mahaarvatud käibemaksust. Seejuures lisandub tagasimakstavale käibemaksusummale ka intress, mida arvestatakse alates sisendkäibemaksu mahaarvamisest kuni selle tagasimaksmiseni riigieelarvesse. Võrdluseks, kehtiva seaduse järgi korrigeeritakse sisendkäibemaksu 50% osas kasutusotstarbe muutumise kuul proportsionaalselt kahe aasta arvestuses.
3. Sõiduki kasutusotstarvet ja maksustamise alust ei saa enam kas või igakuiselt muuta. Kui sõiduki kasutusotstarvet muudetakse ja rakendub segakasutuses oleva sõiduauto maksustamise kord, tuleb segakasutuses oleva sõiduauto maksustamise korda järgida vähemalt ühe aasta jooksul alates segakasutusse võtmise perioodi algusest.
4. Üksnes töö-, ameti- või teenistusülesannete täitmiseks kasutatava sõiduki puhul kantakse liiklusregistrisse märge kasutamisotstarbe kohta.

Tulumaksuseadus:
5. Sõiduauto eratarbeks kasutamise eest tasutava erisoodustuse hinna arvutamise aluseks on edaspidi sõiduauto võimsus ning seda võib rakendada ka N1 kategooria sõidukite (kaubikute) puhul. Erisoodustuse hind on 1,96 eurot sõiduki liiklusregistris märgitud kilovati kohta. Üle viie aasta vanuste sõidukite erisoodustuse hind on 1,47 eurot kilovati kohta.  Maksukohustuse summa erisoodustuselt on 1,3 eurot kilovati kohta.
6. Ettevõtte sõidukiga tehtavate erasõitude osas kaotatakse sõidupäeviku pidamise kohustus. Ainult ettevõtlusega seotud sõitudeks kasutatava auto korral on sõidupäeviku pidamine jätkuvalt lihtsaim moodus kasutusotstarbe tõendamiseks. 

Millal muudatused jõustuvad?
Muudatused on planeeritud jõustuma 1. jaanuaril 2018.

 

Tulumaksu- ja käibemaksuseaduse muudatuste eelnõuga saab tutvuda siin. Eelnõu seletuskiri on kättesaadav siit.

Eelnõu kiireloomulise menetlemise tõttu oodatakse ettevõtjate arvamusi muudatuste kohta hiljemalt 27. aprilliks 2017 e-posti aadressile kadi dot laanemae at koda dot ee . Tagasiside põhjal koostame kaubanduskoja arvamuse, mille edastame rahandusministeeriumile.

Lisainfo:
Kadi Laanemäe
Jurist
kadi dot laanemae at koda dot ee