Räägi kaasa toidu saasteainete teemal

Maaeluministeerium on loonud küsimustiku eesmärgiga aidata selgitada toidukäitlejate seisukohti toidu saasteainete valdkonda puudutavates küsimustes.

Kogutud infot kasutatakse toidukäitlejatele suunatud tegevuste planeerimiseks (infopäevad, seminarid, juhendmaterjalid jms), valdkondliku ülevaate koostamiseks ning ettevõtjate ja riigiasutuste vahelise suhtluse edendamiseks.

Küsimustikule saab vastata SIIN. Vastamiseks kulub umbes 15 minutit.

Maaeluministeerium ootab tagasisidet ka juhul, kui soovite esitada ainult ettepanekuid, kommentaare, küsimusi või probleeme.

Tagasisidet oodatakse hiljemalt 2. maiks.

Lisainfo:
Anneli Haugas
Peaspetsialist
Toidujärelevalve büroo
Toiduohutuse osakond
Maaeluministeerium
Tel. + (372) 625 6234