Plaan muuta väärtpaberite keskregistri teenustasusid

AS Eesti Väärtpaberikeskus saatis Rahandusministeeriumile kooskõlastamiseks väärtpaberite keskregistri teenuste ja kontohaldurite teenuste hinnakirjade eelnõud, mis hakkavad kehtima alates 2017. a. 18. septembrist. Eelnõudega soovitakse eelkõige tasakaalustada uutele süsteemidele üleminekut, s.o uue registriinfosüsteemi kasutuselevõtmist ning ühinemist üle-Euroopalise väärtpaberiarveldussüsteemiga Target2 Securities (T2S).

Keda mõjutab?
Hinnakiri puudutab ettevõtjaid, kes registreerivad oma väärtpabereid ning panku, kes haldavad väärtpaberikontosid.

Mis on peamised muudatused?

  • Kehtestatakse uus tasu 30 eurot ISIN (unikaalse) koodi väljastamise eest väärtpaberitele, mida registris ei registreerita. Praegu on see tasuta.
  • Võlakirjade hooldustasu hakkab sõltuma väärtpaberi turuväärtusest. Fikseeritud hooldustasu hakkab olema 10 eurot (senise miinimummäära 4 euro asemel), millele lisandub turuväärtusest sõltuv muutuv suurus. Selline tasu rakendub neile võlakirjadele, mis registreeritakse pärast 17.09.2017. Võlakirjade hooldustasu hakatakse arveldama ettemaksuna kuu eest, mitte enam aastase perioodina.
  • Väärtpaberite registreerimise kandetasu tõstetakse 0,75 eurole senise 0,25 euro asemel. Lisaks kehtestatakse lisatasu väärtpaberikande päevase arvelduse eest ning tasu väärtpaberikande või väljamakse instruktsiooni taastöötluse eest, kui ettevõtja ületab ettenähtud tähtaegu.
  • Muudetakse väärtpaberitega seotud väljamaksete tasusid. Senise 0,5 euro asemel kehtestatakse väljamaksete tasuks 0,85 eurot (ülekande pealt väärtpaberikonto kohta). Lisaks kehtestatakse uus avalduse töötlustasu 30 eurot, millele lisandub 0,0015% väljamaksete kogusummast taotluse kohta (senise fikseeritud 100 euro asemel). Kehtestatakse ka tulumaksuarvestuse tulemi parandamise tasu 0,15 eurot.
  • Loobutakse täiendava maksetähtaja andmise tasust.
  • Muudetakse väärtpaberikonto haldurile mõeldud tasusid. Näiteks konto avamise tasu langetatakse 0,3 eurole (senise 15 euro asemel). Väärtpaberikonto avamise tasu jääb kallimaks esindajakontode puhul.
  • Väärtpaberikonto haldustasu miinimummäärana kehtestatakse 0,25 eurot (senise 1 euro asemel), millele lisandub kontol hoitavate väärtpaberite turu- või nimiväärtusest sõltuv muutuva suurusega tasu (0,0016% senise 0,0015% ja 0,001% asemel). Esindajakonto haldustasu miinimummäära aga tõstetakse 5 eurole (senise 1 euro asemel).
  • Muudetakse väärtpaberite ülekandetasusid. Tasud muutuvad otseselt sõltuvaks T2S tasudest, kaotatakse praegune soodustus turul kaubeldavate väärtpaberite arveldamisele.
  • Loobutakse kontohalduri miinimumtasust. Edaspidi hakkavad kehtima igakuised infosüsteemiga liidestumise tasud ning T2S-ga andmete sünkroniseerimise tasud.
  • Põhimõttelise muudatusena muudetakse turuväärtuse arvutamise aluseid.

Ettevõtjate arvamused ja ettepanekud hinnakirja muudatuste osas on oodatud hiljemalt 24. aprilliks e-posti aadressile Kristina dot Jerjomina at koda dot ee. Ettevõtjatelt laekunud tagasiside põhjal koostame ja edastame rahandusministeeriumile kaubanduskoja seisukoha.

Kavandatavate muudatustega saab lähemalt tutvuda siin:
Registriteenuste hinnakirja eelnõu
Kontohaldurite teenuste hinnakirja eelnõu
Turuväärtuse arvutamise reeglid
EVK selgitused
 

Lisainfo:
Kristina Jerjomina
Jurist
Kristina dot Jerjomina at koda dot ee