Juuksuri kutsestandardi kavandid

Kaubanduskoda ootab hiljemalt 25. aprilliks ettevõtjate arvamusi juuksur, tase 4 ja tase 5 kutsestandardi kavandite kohta. Kutsestandardites on selgitatud, millised on juuksuri kutse kõige olulisemad ja sagedamini täidetavad tööülesanded ning nende tööülesannete edukaks täitmiseks vajalikud kompetentsid.

Kes on juuksur, tase 4?
Juuksuri töö on kliendile juuksuriteenuste osutamine, arvestades tema soove, vajadusi ja võimalusi. Juuksur töötab kollektiivis ja vastutab oma tehtud töö lõpptulemuse eest.
Juuksuri tööülesanneteks on peanaha ja juuste professionaalne hooldamine ja töötlemine, juuste lõikamine, värvimine ja blondeerimine, soengute ja püsilokkide tegemine, vuntside ja habeme lõikamine. Juuksur on kursis moetrendidega, nõustab klienti teenuste valikul, soovitab kliendile juustehooldusvahendeid.

Kes on juuksur, tase 5?
5. taseme juuksur sarnaneb 4. taseme juuksuriga, kuid 5. taseme juuksuril on laialdasemad teadmised, näiteks teeb erinevatele ajastutele (muistne Rooma, Egiptus ja Kreeka, keskaeg, renessanss, barokk, rokokoo, 19.-21.sajandid) iseloomulikke soenguid, kasutades sobivaid tehnikaid ja töövahendeid. Samuti juhendab kaastöötajaid ja korraldab salongi tööd.

Ettevõtjate arvamused juuksuri kutsestandardite kavandite kohta on oodatud hiljemalt 25. aprilliks e-posti aadressile marko at koda dot eeEelkõige ootame vastuseid järgmistele küsimustele:

  • Kas kutsestandard annab piisava ja selge ülevaate töö sisu ja eesmärgi, tööülesannete, töövahendite, töökeskkonna, kutsealast tegevust toetavate isikuomaduste ja võimete kohta? Kui ei, siis mida muuta?
  • Kas on kajastatud kõik olulised kompetentsusnõuded? Kui ei, siis mis on puudu?
  • Kas tegevusnäitajad on vastavuses reaalselt tööturul nõutavaga? Kui ei, siis mis on puudu või üle?

Juuksuri kutsestandardi kavanditega saab lähemalt tutvuda siin: 
Juuksur, tase 4 kutsestandardi kavand
Juuksur, tase 5 kutsestandardi kavand

Lisainfo: 
Marko Udras
poliitikakujundamise ja õigusosakonna juhataja
marko at koda dot ee