Tegime ettepaneku muuta raskeveokite maksustamise põhimõtet

Kaubanduskoda ja Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon esitasid rahandusministeeriumile ettepaneku raskeveokite maksustamise aluste muutmiseks. Kehtiva seaduse järgi maksustatakse autorongina veoauto ning selle juurde kuuluv haagis. Kui veoauto peab olema liiklusregistris registreeritud, siis haagise registrijärgne riik ega asukoht ei ole maksustamise mõttes määrav.

See tähendab, et Eestis võidakse autorongi koosseisus maksustada ka selline haagis, mis asub välisriigis, kuulub välisriigi ettevõtjale ning on registreeritud mõnes välisriigi registris. Leiame, et kui haagis ei kuulu Eesti ettevõtjale ning sellega teostatakse vedusid ainult väljaspool Eestit, ei ole õigustatud haagise maksustamine Eestis registreeritud autorongi koosseisus. Tegime sellekohase ettepaneku ka rahandusministeeriumile.

Täpsemalt saab rahandusministeeriumile saadetud ettepanekut lugeda siit.