Ettevõtluskonto aitab kaasa ausamale ettevõtluskeskkonnale

Valitsus on välja töötamas ettevõtluskonto ideed, mida kaubanduskoda ka toetab. Meie hinnangul lihtsustab see füüsiliste isikute vahelist teenuste osutamist ning kaupade müümist. Loodame, et ettevõtluskonto aitab kaasa ausamale ettevõtluskeskkonnale ning suurendab maksekuulekust.

Siiski juhtisime rahandusministeeriumi tähelepanu sellele, et ettevõtluskontoga võivad kaasneda ka kuritarvitamise juhtumid. Kui füüsiline isik osutab teenust juriidilisele isikule, siis võidakse see tehing vormistada kauba müügina, et juriidiline isik ei peaks tasuma ettevõtte tulumaksu. Praktikas võib maksuhalduril olla keeruline hinnata, kas tegemist on kauba müümisega või teenuse osutamisega.