Soovitakse kiirendada üleminekut liginullenergiahoonetele

Euroopa Komisjon on koostanud hoonete energiatõhususe direktiivile 2010/31/EL selgitava dokumendi, millega seoses tuleb Eestis muuta liginullenergiahoonete nõudele ülemineku protsessi.

Direktiivi ülevõtmiseks kehtestati Eesti õiguses, et kõik hooned, mis saavad ehitusloa alates 2021. aastast (riigi või kohaliku omavalitsuse hooned alates 2019. aastast), peavad olema nullilähedase või väga väikese energiavajadusega, s.o liginullenergiahooned.

Nüüd on Euroopa Komisjon koostanud aga selgitava dokumendi, mille kohaselt ei ole oluline mitte ehitusloa saamise aeg, vaid see, millal hoone ehitamine lõppeb. See tähendab, et Eesti regulatsiooni tuleks muuta nii, et kõik hooned, mis valmivad pärast nimetatud tähtaegasid, peavad olema liginullenergiahooned.

Komisjoni selgitustega saab lähemalt tutuda siin. Need plaanitakse jõustada hiljemalt 2018. a alguses. 

Ettevõtjate arvamused regulatsiooni muutmise osas on oodatud hiljemalt 21. aprilliks e-posti aadressile Kristina dot Jerjomina at koda dot ee. Ettevõtjatelt laekunud tagasiside põhjal koostame ja edastame majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile kaubanduskoja seisukoha.

Hoonete energiatõhususe direktiiv on kättesaadav siit.

Lisainfo:
Kristina Jerjomina
Jurist
Kristina dot Jerjomina at koda dot ee