Veeproovide võtmise nõudeid muudetakse

Keskkonnaministeerium on saatnud kooskõlastusringile määruse „Proovivõtumeetodid“ muutmise eelnõu, millega ajakohastatakse tehnilisi nõudeid veeproovide võtmisele. Muudatused on eelkõige seotud veeproovivõtmise valdkonnas toimunud standardite muudatustega.

Mis on olulisemad muudatused?

  • Kohapeal kasutatavad mõõteseadmed peavad edaspidi olema eelnevalt kalibreeritud.
  • Eelnõu kohaselt peab proovivõtukoht olema täpselt fikseeritud. Kehtivas määruses selline nõue puudub.
  • Enam ei ole kohustust võtta kolme proovi, piisab kahest. Muudatuse kohaselt tuleb ka kordusproov pitseerida, et vältida prooviga manipuleerimist.
  • Muudetakse proovi transportimise nõuetes proovi temperatuuri nõuet. Kui kehtiva määruse kohaselt peab transportimisel säilima proovi temperatuur vahemikus 2–5oC, siis muudatuste kohaselt peab proovi transportimisel olema proov temperatuuril 5 +/–3oC.
  • Täpsustatud on ka proovivõtmise sügavust proovivõtmisel pinnaveest. Proovivõtmise sügavus pinnaveest peab olema 30 cm, kuid kehtiva määruse kohaselt on selleks 25 cm.

Millal muudatused jõustuvad?
Määrus plaanitakse jõustada üldises korras, see tähendab kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist. Suure tõenäosusega jõustub määrus lähikuudel.

Ettevõtjate arvamused on oodatud hiljemalt 22. märtsiks e-posti aadressile marko at koda dot ee. Ettevõtjatelt laekunud tagasiside põhjal koostame kaubanduskoja seisukoha, mille edastame keskkonnaministeeriumile.

Eelnõuga saab lähemalt tutvuda siin:
Eelnõu
Seletuskiri

Lisainfo:
Marko Udras
poliitikakujundamise ja õigusosakonna juhataja
marko at koda dot ee