Ettevõtte tegelike kasusaajate andmete avalikustamine muutub kohustuslikuks

Valminud on uus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse eelnõu, mis muuhulgas kohustab kõiki Eesti ettevõtjaid avalikustama oma ettevõtte tegeliku kasusaaja andmed. Lisaks rakendatakse eelnõuga Eestis uusi rahvusvaheliselt kehtestatud rahapesu ja terrorismi rahastamise standardeid.


Mis on eesmärk?
Eelnõu eesmärk on viia Eesti õigus kooskõlla rahapesu valdkonna uute rahvusvaheliste standardite ja Euroopa Liidu IV rahapesu tõkestamise direktiiviga. Samuti valmistatakse ette vajalikud õiguslikud muudatused seoses tegelike kasusaajate andmete kogumise ja säilitamise kohustusega.

Keda mõjutab?
Eelnõu mõjutab kõiki Eestis registreeritud ettevõtteid.

Mis on olulisemad muudatused?

  1. Kahtlasest tehingust teatamise kohustus tekib kauplejale edaspidi üle 10 000-eurose sularahamakse korral (eelnõu §3 lg 1 p 5). Kehtiva seaduse järgi peab kaupleja kaubandustegevuse seaduse tähenduses esitama teate kahtlasest tehingust, kui talle tasutakse või ta ise tasub tehingu eest sularahas üle 15 000 euro. Eelnõuga vähendatakse seda piirmäära 10 000 euroni, et suurendada rahapesu juhtumite avastamist.
  2. Kehtestatakse tegeliku kasusaaja avaldamise kohustus (eelnõu §77-§83). Kõik Eesti ettevõtted kohustuvad edaspidi avalikustama äriregistri juures oma ettevõtte kohta käivad tegeliku kasusaaja andmed: nimi, sünniaeg, elukohariik ja andmed tema kontrollitava positsiooni üle.
  3. Laiendatakse kohustatud isikute ringi (eelnõu § 3) ja täiendatakse nende hoolsusmeetmeid (eelnõu §20-§46). Kehtiv rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus loetleb ettevõtted, kes on kohustatud riiki teavitama oma majandustegevuse käigus ilmnevatest kahtlastest rahatehingutest (krediidi- ja finantsasutused, raamatupidajad jt). Eelnõuga arvatakse kohustatud isikute hulka ka piiriülest sularaha ja väärtpaberite veo teenust osutavad ettevõtjad.

Millal muudatused jõustuvad?
EL rahapesu tõkestamise direktiivi ülevõtmise tähtaeg on 26. juuni 2017 ja eelnõu jõustub üldises korras ehk kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist. Tegelike kasusaajate andmeid tuleb ettevõtetel hakata avaldama alates 15. septembrist 2017.

Eelnõu on kiireloomuline ja seetõttu ootame ettevõtjate arvamusi kavandatavate muudatuste kohta hiljemalt 16. märtsiks 2017 e-posti aadressile kadi dot laanemae at koda dot ee. Tagasiside põhjal koostame kaubanduskoja arvamuse, mille edastame Rahandusministeeriumile.

Eelnõu sisuga saab lähemalt tutvuda siin. Eelnõu seletuskiri on kättesaadav siit.

Lisainfo:
Kadi Laanemäe
Jurist
kadi dot laanemae at koda dot ee