Ettevõtte töötajate arv ja käibe suurus saavad avalikuks juulis

Riigikogu võttis 8. märtsil vastu maksukorralduse seaduse muudatused, mille järgi hakkab maksu- ja tolliamet kord kvartalis oma kodulehel avalikustama maksukohustuslase deklareeritud maksustatava käibemaksu summat ning tööd tegevate isikute arvu. Esimest korda muutuvad nimetatud andmed kodulehel avalikuks 10. juulil.

 

Selle ettepaneku tegi kaubanduskoda rahandusministeeriumile juba 2015. aastal. Nimetatud andmete kvartaalne avalikustamine aitab koja hinnangul suurendada ettevõtluskeskkonna läbipaistvust, tagada ausat konkurentsi ning tugevdada ühiskondlikku järelevalvet maksukohustuslaste maksukuulekuse üle.

Andmete avalikustamine ei too ettevõtetele kaasa uusi kulusid ega kohustusi, sest need andmed on juba täna maksuhalduril olemas. Samuti ei kahjusta nende andmete avalikustamine ettevõtete ärisaladust, sest juba täna on samad andmed avalikkusele kättesaadavad majandusaasta aruannetes.

Kaubanduskoda on oodanud juba ligi kaks aastat nimetatud muudatuste eelnõusse jõudmist ning väljendab head meelt, et nüüd on riigikogu need vastu võtnud. Siiski oli koja ootus ja lootus, et kui seadusemuudatus jõustub 1. aprillil, siis saab MTA vastavad andmed avalikustada juba I kvartali kohta. Tänaseks on selgunud, et esimest korda on andmed kõigile nähtavad siiski alles 10. juulil. Sel kuupäeval avalikustatakse andmed II kvartali ehk aprill-juuni kohta.