Muudetakse reisiteenuste pakkumise tingimusi

Valminud on seaduseelnõu, millega tõhustatakse reisiteenuste ostjate õiguste kaitset ning ühtlustatakse pakettreisidele ja seotud reisikorraldusteenustele kehtivaid nõudeid.

Mis on eesmärk?
Eelnõu eesmärk on viia reisiteenuste pakkumisega seotud õiguslik regulatsioon vastavusse reisiturul viimase ca 20 aasta jooksul jooksul toimunud muutustega.

Keda mõjutab?
Uus regulatsoon hakkab kohalduma kõigile reisiteenuseid pakkuvatele ettevõtetele, kes pakuvad erinevate reisiteenuste kogumeid otse reisijatele. Lisaks reisikorraldajatele ja muude turismiteenuste pakkujatele võivad muudatused mõjutada ka majutus- ja reisijaveoettevõtjaid ning autoüüri teenust pakkuvaid ettevõtjaid, kelle teenused on üha enam seotud turismiteenustega ja neid kombineeritakse teiste reisiteenustega.

Mis on olulisemad muudatused?

  1. Senine pakettreisi mõiste avardub. Kehtiva seaduse järgi on pakettreis eelnevalt kindlaks määratud ja vähemalt kahest reisiteenusest koosnev kogum. Muudatuse tulemusena hõlmab pakettreisi mõiste üldjuhul kõiki reisteenuste kogumeid, olenemata sellest, kas need on kokku pandud valmispaketina, reisija soovi alusel või reisija poolt kohapeal (sh internetikeskkonnas) väljavalitud teenustest.
  2. Seadusesse tekib uus mõiste: seotud reisikorraldusteenus. See tähistab vähemalt kahte samaks reisiks ostetud eri liiki reisiteenust, mis kokku ei moodusta pakettreisi ja mille ostmiseks sõlmitakse lepingud erinevate teenusepakkujatega.
  3. Turismiseaduses asendatakse mõiste „tarbija“ mõistega „reisija“, kuna see mõiste on laiem ja hõlmab lisaks tavatarbijatele ka nt ärireisijaid, kes kehtiva turismiseaduse regulatsiooni mõistes tarbijaks ei liigituks.
  4. Turismiseaduse reguleerimisalast jäävad edaspidi välja nn juhuslikult korraldatavad reisid – näiteks reisid, mida korraldavad heategevusorganisatsioonid, koolid või klubid paar korda aastas oma liikmetele (sellist reisikorraldusteenust ei pakuta üldsusele).
  5. Suureneb reisijate teavitamise kohustus enne reisi ostmist. Pakettreisi korral tuleb reisijale anda standardinfo teabeleht, mis sisaldab üldist infot pakettreisidega seotud õiguste ja kohuste kohta, ning teavet konkreetse paketi kohta. Seotud reisikorraldusteenuste puhul tuleb reisijale esitada üksnes standardinfo teabeleht reisija õiguste kohta.
  6. Kitsendatakse pakettreise müüvate ettevõtete tagatise omamise kohustust. Kui seni kehtis tagatise kohustus kõikidele reisiettevõtjatele, siis edaspidi on tagatise omamise kohustus üksnes reisikorraldajatel. Reise vahendavad ettevõtted peavad tagatist omama üksnes siis, kui nad müüvad väljaspool Euroopa Majandusühendust asuvate reisikorraldajate reise.

Millal muudatused jõustuvad?
Muudatused on planeeritud jõustuma 1. juulil 2018.

 

Eelnõuga on võimalik lähemalt tutvuda siin ja eelnõu seletuskirja saab lugeda siit

Ettevõtjate arvamused kavandatavate muudatuste kohta on oodatud hiljemalt 19.03.2017 e-posti aadressile kadi dot laanemae at koda dot ee. Tagasiside põhjal koostame kaubanduskoja arvamuse, mille edastame majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile.

Lisainfo:
Kadi Laanemäe
Jurist
kadi dot laanemae at koda dot ee