Plaan toetada ettevõtjate liitumist erinevate võrkudega

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on väljatöötanud võrkudega liitumise programmi eelnõu. Selle raames saavad ettevõtjad taotleda toetust elektri-, vee- ja kanalisatsiooni ning sidevõrguga liitumiseks või olemasoleva võrgu läbilaskevõime suurendamiseks, kui see on vajalik nende ettevõtlustegevuseks.

Mis on eesmärk?
Programmi eesmärk on leevendada ettevõtjate kitsaskohti taristuühenduste loomisel või nende võimsuse suurendamisel.

Olulisemad tingimused

  • Toetust saavad taotleda nutika spetsialiseerumise või töötleva tööstuse (EMTAK-i kood C) valdkonna ettevõtjad, kel on vajadus investeerida võrkudega liitumisse või suurendada olemasolevat läbilaskevõimsust.
  • Toetuse summa on vahemikus 5000 kuni 100 000 eurot.
  • Taotleja omafinantseering peab olema vähemalt 40% abikõlbulikest kuludest.
  • Projekti, milleks toetust taotletakse, maksimaalne kestus saab olla 24 kuud.
  • Toetust saab taotleda nii tegutsev kui alustav ettevõtja.
  • Taotleja peab olema kinnistu omanik, millel liitumine aset leiab või tal peab olema rendi- või üürileping, hoonestusõigus või kasutusvaldus vähemalt viis aastat pärast projekti lõppu.
  • Taotleja peab saavutama oma majandustegevusega, et kaks aastat pärast projekti lõppemist on lisandväärtus töötaja kohta kasvanud vähemalt 10%. Kui tegu on alustava ettevõtjaga, siis peab saavutama ekspordi.
  • Toetust saab taotleda üle-eestiliselt, välja arvatud Tallinn koos seda ümbritsevate valdadega ja Tartu.

Ettevõtjate arvamused ja ettepanekud programmi tingimuste osas on oodatud hiljemalt 2. märtsiks e-posti aadressile Kristina dot Jerjomina at koda dot ee. Ettevõtjatelt laekunud tagasiside põhjal koostame ja edastame ministeeriumile kaubanduskoja seisukoha.

Kavandatava programmiga saab lähemalt tutvuta siit:
Eelnõu
Seletuskiri
 

Lisainfo:
Kristina Jerjomina
Jurist
Kristina dot Jerjomina at koda dot ee