Töötaja majutamise kulud vabastatakse erisoodustusmaksust

Rahandusministeerium on saatnud kooskõlastusringile tulumaksuseaduse muutmise eelnõu, mis sisaldab ka mitmeid kaubanduskoja ettepanekuid. Näiteks vabastatakse erisoodustusmaksust töötaja majutamise kulud ning laiendatakse transpordikulude hüvitamise võimalusi töötaja elu- ja töökoha vahel.

Mis on muudatuse eesmärk?
Eelnõu eesmärk on soodustada kvalifitseeritud tööjõu kättesaadavust, eelkõige siis, kui töötaja elab töökohast kaugel.

Keda see mõjutab?
Muudatused mõjutavad tööandjaid, kes soovivad hüvitada oma töötajate sõidu- või majutuskulusid või pakkuda töötajatele osalusoptsioone.

Mis on olulisemad muudatused?

  • Lisatakse täiendavad võimalused, millal tööandja saab tasuda maksuvabalt töötaja tööle jõudmise transpordi eest. Kui praegu tuleb hinnata, kas kodu ja töökoha vaheline teekond ei ole läbitav mõistliku aja- või rahakuluga, siis edaspidi piisab ka lihtsalt sellest, et töötaja elab vähemalt 50 km kaugusel asula piirist, kus paikneb töökoht (näiteks elab töötaja Türil ning käib Tallinnas tööl).  Samuti saab tööandja edaspidi maksuvabalt korraldada töötajatele transporti bussiga, millel on kokku üle üheksa istekoha.
  • Tööandjale antakse võimalus hüvitada maksuvabalt ka töötaja majutamise kulud. Seda saab teha juhul, kui töötaja elukoht on vähemalt 50 km kaugusel töökoha asula piirist ja töötajal puudub lähemal eluase. Kui töökoht on Tartus või Tallinnas, siis saab seal majutamist maksuvabalt hüvitada 200 euro ulatuses, mujal 100 euro ulatuses. Seega, kui töötaja elab Türil, kuid tema töökoht on Tallinnas, siis saab tööandja maksuvabalt tasuda tema Tallinnas majutamise kulud kuni 200 euro ulatuses.
  • Eelnõuga võimaldatakse teatud tingimustel ja mahus osalusoptsioone maksuvabalt realiseerida (ehk omandada äriühingu osa) ka enne, kui optsiooni andmisest on möödunud kolm aastat. Töötaja saab optsiooni varem maksuvabalt realiseerida kogu äriühingu müügi või töötaja raske vigastuse või hukkumise korral. Maksuvaba on vaid osa, mis on selleks hetkeks töötaja poolt välja teenitud.
  • Tööandjad peavad hakkama esitama Maksu- ja Tolliametile optsioonilepingute koopiad, et optsiooni andmise kuupäev oleks jälgitav. Koopiat ei pea esitama, kui leping on allkirjastatud digitaalselt või kinnitatud notariaalselt.

Millal plaanitakse muudatused jõustada?
Muudatused plaanitakse jõustada 2017. aasta 1. juulil.

Ettevõtjate arvamused ja ettepanekud muudatuste osas on oodatud hiljemalt 14. märtsiks e-posti aadressile Kristina dot Jerjomina at koda dot ee. Ettevõtjatelt laekunud tagasiside põhjal koostame ja edastame Rahandusministeeriumile kaubanduskoja seisukoha.

Kavandatavate muudatustega saab lähemalt tutvuda siin:
Eelnõu
Seletuskiri

Lisainfo:
Kristina Jerjomina
Jurist
Kristina dot Jerjomina at koda dot ee