Aita välismaalaste seadust paremaks teha

Kaubanduskoda ootab ettevõtjate mõtteid, kuidas lihtsustada kolmandatest riikidest pärit välismaalaste Eestisse saabumisega ning siin elamise ja töötamisega seonduvaid nõudeid. Lisaks ootame tagasisidet muude kitsaskohtade kohta välismaalaste seaduses.

Praegu on hea aeg anda riigile teada välismaalaste seaduse kitsaskohtadest ning esitada ettepanekuid välismaalaste seaduse muutmiseks, sest siseministeerium on kaalumas täiendavate muudatuste sisseviimist välismaalaste seadusesse.

Viimastel aastatel on mitmed ettevõtjate ettepanekud jõudnud välismaalaste seadusesse. Näiteks kadus alates selle aasta 17. jaanuarist kaubanduskoja ettepanekul välismaalaste seadusest nõue maksta kolmandatest riikidest pärit töötajale vähemalt 1,24-kordset Eesti keskmist palka. See asendus Eesti keskmise palga maksmise kohustusega. Selle aasta jaanuaris jõustunud muudatustega avardati muuhulgas ka välismaalaste lühiajalise Eestis töötamise võimalusi ning loodi erisused iduettevõtetele ja suurinvestoritele.

Ootame ettevõtjate ettepanekuid välismaalaste seaduse muutmiseks hiljemalt 10. märtsiks e-posti aadressile marko at koda dot ee. Ettevõtjatelt laekunud mõtted edastame siseministeeriumile, kes saab seda arvesse võtta välismaalaste seaduse muudatusettepanekute väljatöötamisel.

Kehtiva välismaalaste seadusega saab lähemalt tutvuda siin.

Lisainfo:
Marko Udras
poliitikakujundamise ja õigusosakonna juhataja
marko at koda dot ee