Ettevõtjate esindamine

12.09.2014 Majanduspoliitika
Veeseaduse eelnõu
09.09.2014 Majanduspoliitika
Juhis "Turvaline e-pood"
05.09.2014 Majanduspoliitika
Täiskasvanuhariduse arengukava lõpparuanne
03.09.2014 Majanduspoliitika
Muudatused tähtajalise elamisloa taotluses
28.08.2014 Majanduspoliitika
Maapõueseaduse eelnõu
22.08.2014 Majanduspoliitika
Riigikaitseseaduse eelnõu
Vaata kõiki

Liikmelisus

Kaubanduskoda on avatud organisatsioon ja ootab oma liikmeks iga ettevõtjat, kes peab vajalikuks enda (ja teiste) ettevõtjate huvide eest seismist ja soovib kaasa rääkida majanduskeskkonda puudutavate otsuste tegemisel.

Unistused Ellu!


 

Unistused ellu! on ettevõtete koostöövõrgustik. Partneritena on ühinenud ettevõtted, kes ise teevad midagi selleks, et Eestis oleks rohkem ettevõtlikke lapsi ja noori.  
Tule ja liitu Sinagi!

Vaata lähemalt »

Küsitlus

Kas osaühingu regulatsiooni oleks vaja muuta iduühingule sobivamaks?

Jah
Ei
Raske öelda

Teenused

Kaubanduskoja poolt pakutavad teenused hõlmavad konsultatsioone, väliskaubandusdokumentide väljastamist, koostööpartnerite otsinguid, kontaktüritusi, koolitusi ja muud ettevõtjale äritegevusel vajalikku.

Teenuste osutamisel on Kojal toeks kompetentne personal ning mitmekesised andmebaasid, mis sisaldavad infot äriühingutest, õigusnormidest jpm.

Kaubanduskoda pöörab suurt tähelepanu liikmete omavahelisele suhtlemisele ja äritegevuse soodustamisele. Loe lähemalt